THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2021-Trường Đại Học Nam Seoul

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2021

-Hạn nộp hồ sơ online : Tháng 4/2021

-Hạn nộp hồ sơ trực tiếp : Tháng 5/2021

2.Yêu cầu nộp hồ sơ

***Bố mẹ đều là người nước ngoài
a. Sinh viên và cha mẹ của họ đã từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc của họ (nộp giấy chứng nhận mất quốc tịch
b. Nếu bạn là thành viên gia đình hợp pháp với một trong những người cha hoặc người mẹ của bạn, thì chỉ quốc tịch của người cha hoặc người mẹ đó mới được phản ánh trong tư cách đủ điều kiện của bạn

***Trình độ

a. Học sinh đạt cấp độ 3 trở lên trong Bài kiểm tra năng lực tiếng Hàn (TOPIK)

b. Sinh viên đạt được cấp độ bắt buộc trở lên (cấp độ 3) trong Kỳ thi năng lực tiếng Hàn được thực hiện tại Đại học Namseoul
c. Học sinh đạt chứng chỉ TOEFL 530 (CBT 197, iBT 71), IELTS 5.5, CEFR B2, TEPS 600 trở lên và cấp quốc gia
chứng chỉ năng lực được công nhận trong các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh tương đương với lớp Trước đây

※ Sinh viên không đạt cấp độ 4 trở lên trong Kỳ thi Năng lực Tiếng Hàn trước khi tốt nghiệp phải tham gia khóa học chính quy tại Viện Ngôn ngữ Hàn Quốc của Đại học Namseoul. nội dung khóa học chi tiết và tín chỉ có thể được tìm thấy trong một

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg