THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2021-Trường Đại học Inha

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2021

-Hạn nộp hồ sơ online : Giữ tháng 4/2021

-Hạn nộp hồ sơ trực tiếp : Đầu tháng 5/2021

2.Chuyên ngành – Học phí

 • Phí xét tuyển: 105,000 KRW
Trường Ngành học Học phí (1 kỳ)

Kỹ thuật

 • Kỹ thuật cơ khí
 • Kỹ thuật hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật Đại dương & Kiến trúc Hải quân
 • Kỹ thuật công nghiệp
 • Kỹ thuật hóa học
 • Kỹ thuật sinh học
 • Khoa học và Kỹ thuật Polymer
 • Kỹ thuật Khoa học Vật liệu,
 • Kỹ thuật dân dụng
 • Kỹ thuật môi trường
 • Kỹ thuật thông tin địa lý
 • Kỹ thuật kiến trúc
 • Kiến trúc (5 năm)
 • Kỹ thuật tài nguyên năng lượng
 • Kỹ thuật điện
 • Kỹ thuật điện tử
 • Kỹ thuật máy tính
 • Kỹ thuật thông tin và truyền thông
4,492,000 KRW

Khoa học tự nhiên

 • Toán học
 • Thống kê
 • Vật lý
 • Hóa học
 • Khoa học Sinh học
 • Khoa học đại dương
 • Thực phẩm & dinh dưỡng
4,174,000 KRW

Khoa học xã hội

 • Hành chính công
 • Khoa học chính trị và Quan hệ ngoại giao
 • Truyền thông
 • Kinh tế học
 • Khoa học người tiêu dùng
 • Trẻ em học
 • Phúc lợi xã hội
4,174,000 KRW

Nhân văn

 • Ngôn ngữ & văn học Hàn Quốc
 • Ngôn ngữ & văn hóa Nhật Bản
 • Ngôn ngữ & văn hóa Anh
 • Ngôn ngữ & văn hóa Pháp
 • Lịch sử
 • Triết học
 • Trung Quốc học
3,498,000 KRW

Quản trị kinh doanh

 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính & Ngân hàng toàn cầu
 • Logistics
 • Thương mại quốc tế
3,498,000 KRW

Nghệ thuật và thể thao

 • Mỹ thuật
 • Design Convergence
 • Cơ thể động lực học
 • Thiết kế thời trang và dệt may
4,492,000 KRW
 • Theater & Film
4,768,000 KRW

Y khoa

 • Điều dưỡng (không tuyển SV quốc tế)
4,174,000 KRW

Quốc tế học

 • Quốc tế học
3,498,000 KRW

3.Học bổng

Loại học bổng SV năm nhất SV trao đổi
  Gaokao (dành cho SV Trung Quốc) TOPIK 3 trở lên

 

IELTS                      IBT

TOPIK 3 trở xuống

 

IELTS                     IBT

IELTS IBT
50% học phí 1 kỳ

Dựa vào kỳ thi Gaokao

6.5 90 6.5 90 6.5 90
100% học phí 1 kỳ     7.0 96    
Học bổng 100% cho 1 năm 7.0 96 8.0 106 7.0 96
Học bổng 100% cho 2 năm     9.0 115    
Học bổng 100% cho 4 năm + phí sinh hoạt 8,0 106        
Học bổng 100% cho 4 năm + phí sinh hoạt + phí KTX (phòng 4 người) 9.0 115        
Phí nhập học TOPIK 4 trở lên TOPIK 5 trở lên

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/du%20h%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c/151605537_1423948384608510_4145347240940332474_o.jpg