THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2021-Trường Đại học Gangneung- Wonju

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2021

-Hạn nộp hồ sơ : Giữa tháng 7/2021

-Thông báo trúng tuyển : Đầu tháng 8/2021

-Nhập học : Đầu tháng 9/2021

2.Học bổng

****Sinh viên đại học Sinh viên năm nhất ㆍ Chuyển tiếp
-Kỳ thi năng lực tiếng Hàn cấp độ 5 trở lên: Toàn bộ học phí
-Kỳ thi năng lực tiếng Hàn cấp độ 4 trở lên: Giảm 80% học phí
-Kỳ thi năng lực tiếng Hàn cấp độ 3 trở lên, kỳ thi năng lực tiếng Anh (TOEFL 550, CBT 210, iBT 80, IELTS 5.5, TEPS 550 trở lên): Giảm 20% học phí và phí đăng ký

*****Sinh viên tốt nghiệp năm nhất
-Kỳ thi năng lực tiếng Hàn cấp độ 4 trở lên: Toàn bộ học phí
-TOPIK (Cấp độ 3), Kiểm tra năng lực tiếng Anh (TOEFL 550, CBT 210, iBT80, IELTS 5.5, TEPS 550) trở lên: 40% học phí (Tuy nhiên, miễn toàn bộ học phí cho sinh viên trao đổi, sinh viên được chính phủ mời, chính phủ nước ngoài sinh viên nhận học bổng, Khoa Nghệ thuật và Giáo dục Thể chất, Sinh viên Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật. Miễn 40% học phí khi giới thiệu giảng viên)

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg