THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2021-Trường Đại Học Daejin

1.Lịch nhập học học kì mùa thu năm 2021

-Hạn nộp hồ sơ online : Tháng 4/2021

-Hạn nộp hồ sơ trực tiếp : Tháng 5/2021

2.Chuyên ngành – Học phí

 • Phí tuyển sinh: 100,000 KRW
 • Phí nhập học: 539,000 KRW
Đại học Khoa Học phí (1 kỳ)
Nhân văn và Nghệ thuật
 • Thần học Daesoon
 • Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc
 • Ngôn ngữ và Văn học Anh
 • Contents lịch sử và văn hóa
3,073,000 KRW
 • Văn sáng tạo
 • Nghệ thuật thị giác (Hội họa Hàn Quốc, Hội họa, Điêu khắc môi trường)
 • Thiết kế (Thiết kế truyền thông thị giác, Thiết kế môi trường & sản phẩm)
 • Kịch và phim điện ảnh (Phim, Kịch)
4,059,000 KRW
Thương mại và Công nghiệp quốc tế
 • Kinh tế quốc tế
 • Quản trị kinh doanh
 • Quản trị và Thương mại quốc tế
 • Quốc tế học (Mĩ học, Nhật Bản học, Trung Quốc học)
3,073,000 KRW
Nghiên cứu dịch vụ cộng đồng
 • Luật và Dịch vụ công
 • Hành chính công
 • Phúc lợi xã hội
 • Nghiên cứu trẻ em
 • Phương tiện kỹ thuật số và Truyền thông
 • Khoa học thông tin và thư viện
3,073,000 KRW
Kỹ thuật công nghệ – Khoa học
 • Toán
3,380,000 KRW
 • Hóa học và Khoa học đời sống (Khoa học đời sống, Hóa học)
 • Thực phẩm dinh dưỡng
3,691,000 KRW
 • Khoa học thể thao
 • Kỹ thuật dân dụng
 • Kỹ thuật kiến trúc –  con người
4,059,000 KRW
Kỹ thuật liên ngành dựa trên IT
 • Kỹ thuật hội tụ IT (Kỹ thuật IT Y tế, Kỹ thuật hội tụ Robot người, Kỹ thuật & Khoa học máy tính)
 • Kỹ thuật điện và điện tử (Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử)
 • Kỹ thuật năng lượng và môi trường (Kỹ thuật năng lượng và môi trường, Kỹ thuật năng lượng hóa học)
 • Kỹ thuật cơ khí hỗ trợ máy tính
 • Kỹ thuật và Khoa học vật liệu tiên tiến
 • Kỹ thuật công nghiệp
4,059,000 KRW

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg