Du học Hàn Quốc trường đại học Seo Kyeong - Du học Line

Du học Hàn Quốc năm 2017 có một số thay đổi đáng kể. Đối với trường đại học Seo Kyeong hàn quốc năm 2017 có khoa kinh tế bao gồm kinh doanh và quản lý. Sau đây mời bạn cùng tìm hiểu nhé!

Tiết học tại trường đại học Seo Kyeong Hàn Quốc

Khoa Kinh doanh của Đại học Seo Kyeong bao gồm:

Khoa Kinh doanh của Giáo dục trường đại học Seo Kyeong chuyển tải thông qua những cơ hội lý thuyết và thực tiễn cho lĩnh vực kinh doanh tổng thể cho sinh viên. Tổ chức chuyên môn nghiệp vụ để mang lại tính ứng dụng cao và tinh thần của các doanh nhân sáng tạo, giảng viên đào tạo tài năng sẽ trở thành một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của các chuyên gia xã hội và quốc tế mang lại phẩm chất và tài năng để đáp ứng các môi trường kinh doanh mới trong thời đại toàn cầu hóa và tin học hóa kiến ​​thức.

 

Khoa Quản lý của Đại học Seo Kyeong:

Quản lý nhân lực là nơi đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trong lĩnh vực công cộng như các cơ quan chính phủ (Bộ Hành chính, Bộ Tư pháp, xây dựng luật, đại lý) hoặc tình trạng chung. Đây cũng là nơi giảng dạy kiến ​​thức bền vững và đạo đức thay đổi kiến ​​thức chuyên môn, cần thiết cho công việc chuyên môn trong khi nuôi dưỡng và sản xuất của xã hội người quý báu.

Để chuẩn bị tốt nhất khi bạn đang có kế hoạch học tập tại  Hàn Quốc của mình, xin vui lòng gọi cho bộ phận tư vấn  du học Line của chúng tôi để giải quyết những khó khăn trong việc áp dụng hoặc quy trình, lựa chọn trường và câu trả lời về chi phí, ngôn ngữ, thị thực, hoc bong Han Quoc...

Trên đây là 2 khoa mới đổi của trường đại học Seo Kyeong , ngoài ra còn 1 số trường khác cũng có sự thay đổi mới trong những tháng đầu năm 2017.Tìm hiểu các trường khác tại Du học Line.

Thông tin liên hệ chi tiết:

Địa chỉ: 117 Trần Duy Hưng- Hà Nội

Email: lineduhoc@gmail.com

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg