Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc đang tuyển sinh học kỳ tháng 9

Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc đang tuyển sinh du học Hàn Quốc học kỳ tháng 9
Địa chỉ: Imun-Dong 270, Dongdaemun-gu, Seoul

Thành lập: 1954

Thời gian nhập học: Tháng 9,12

Ký túc xá: Có

ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HÀN QUỐC TỔ CHỨC KHÓA HỌC NGÔN NGỮ:

Dài hạn tháng 3 Dài hạn tháng 6 Dài hạn tháng 9 Dài hạn tháng 12

Khóa học :1 năm
Phí xét duyệt 60,000 Won
Học phí :6,200,000 Won
Ký túc xá:4,400,000 Won
Chi phí khác:300,000 Won
Tổng:10,960,000 Won

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg