Tìm hiểu về viện ngôn ngữ trường đại học Dongguk Hàn Quốc

Viện Ngôn ngữ quốc tế - Chương trình học tiếng Hàn Quốc trường đại học Dongguk Hàn Quốc.

Là một phần của Viện Giáo dục Quốc tế, Chương trình Ngôn ngữ Hàn Quốc mở ra vào năm 2002 do Trung tâm Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ thuộc trường đại học Dongguk Hàn Quốc.

Năm 2005, Chương trình ngôn ngữ Hàn Quốc được tổ chức lại thành trung tâm Giáo dục tiếng Hàn Quốc và được gọi tên là Chương trình Ngôn ngữ Hàn Quốc. Mục tiêu của Chương trình là để dạy ngôn ngữ Hàn Quốc, văn hóa và lịch sử cho người nước ngoài và người Hàn Quốc ở nước ngoài. Ngoài ra, các chương trình ngôn ngữ Hàn Quốc tổ chức chương trình tiếng Hàn cho những sinh viên muốn học tại một trường đại học Hàn Quốc để có được khả năng của tiếng Hàn Quốc cần thiết để học tập.

Chương trình Ngôn ngữ Hàn Quốc cung cấp cơ hội để trải nghiệm và hiểu về văn hóa Hàn Quốc thông qua "Chương trình hoạt động văn hóa" như những chuyến đi thực tế. Ngoài chương trình học tiếng Hàn tại Hàn Quốc thường xuyên, sinh viên nước ngoài có thể học và hiểu tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc bằng cách trao đổi với sinh viên Hàn Quốc của Đại học Dongguk - những người muốn giúp đỡ họ. 

Hơn nữa, giao lưu với các trường đại học liên kết ở châu Á, Mỹ và các nước khác thông qua các chương trình tiếng Hàn Quốc cho sinh viên trao đổi. Trường đại học Dongguk đang làm tốt nhất để sinh viên hiểu văn hóa Hàn Quốc và tiếng Hàn Quốc thông qua một chương trình đào tạo có hệ thống để đáp ứng nhu cầu đa dạng của sinh viên với giáo viên có trình độ cao tất cả các chuyên ngành giáo dục Hàn Quốc, 
tài liệu học tập để phản ánh đặc trưng của Hàn Quốc, các phương pháp giảng dạy hiệu quả và hiện đại và một bài học thân thiện .

Liên lạc với Viện ngôn ngữ Quốc tế trường đại học Dongguk qua: + 82-2-2260-3471 ~ 2, 3758, 3498 / klc@dongguk.edu

Xem thêm:

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg