Thông báo khẩn việc cấp visa ưu tiên với trường đại học

BỘ GIÁO DỤC

Tiêu đề :  Thông báo khẩn về việc xin visa du học Hàn Quốc của trường đại học đã được công nhận (trường được ưu tiên visa) có tỉ lệ cư trú bất hợp pháp dưới 1%

  1. Các ban liên quan: Ban đánh giá Đại học - Bộ giáo dục – 2619 (2016.5.30), Ban quản lý cư trú - Bộ tư pháp – 3163 (2016.6.2)
  2. Dưới đây là những thay đổi theo Bộ tư pháp về thời gian có hiệu lực và phương hướng thực hiện đối với các điều khoản liên quan đến việc cấp thị thực visa cho học sinh chuẩn bị nhập học trường đại học trong danh sách ưu tiên visa có tỷ lệ cư trú bất hợp pháp dưới 1% trong nội dung của “Chính sách cấp thị thực và quản lý cư trú du học sinh nước ngoài” được công bố bởi các cơ quan liên quan phía trên. Đề nghị các đơn vị có liên quan tới quản lý du học sinh tham khảo và thực hiện.

Nội dung

  • Đối tượng áp dụng: học sinh chuẩn bị nhập học các trường đại học ở Hàn Quốc trong danh sách ưu tiên visa.
  • Nội dung:
  • (nguyên bản) Nhất thể hóa chỉ nhận Chứng nhận cấp thị thực visa của cục xuất nhập cảnh từ 16.6.1
  • (thay đổi) Vẫn lựa chọn giữa Chứng nhận cấp thị thực của cục xuất nhập cảnh hoặc thị thực của cơ quan nhà nước đại diện tại nước sở tại cho đến ngày 30.6.16,

thực hiện nhất thể hóa Chứng nhận cấp thị thực từ ngày 1.7.16.

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg