Lời chào mừng từ giám đốc trường đại học Sungkyunkwan

Lời ngỏ từ giám đốc trường Đại học Sungkyunkwan:

Trường Sungkyunkwan là tổ chức giáo dục có ý nghĩa đặc biệt với lịch sử Hàn Quốc

Trong hơn sáu trăm năm, Đại học Sungkyunkwan đã trở thảnh một tổ chức, một nơi cực kỳ đặc biệt trong lịch sử Hàn Quốc. Sự đóng góp của trường Sungkyunkwan cho giáo dục và đào tạo của hoàng gia các học giả quan chức của các triết gia ưu việt Hàn Quốc đã đặt nền móng cho nhiều tiến bộ quốc gia. Từ khi thành lập, truyền thống giáo dục của nhà trường đã nhấn mạnh bốn nguyên tắc lớn của lòng nhân từ, sự công bình, phép tắc, và sự khôn ngoan. Trường đã đào tạo nên rất nhiều học sĩ, tiến sĩ, các cử nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Hàn Quốc.

Lời chào mừng từ giám đốc trường đại học SungkyunkwanLời chào mừng từ giám đốc trường đại học Sungkyunkwan Hàn Quốc

Chúng tôi tin rằng đây là những giá trị có thể mang theo các trường đại học của chúng ta lên tầm cao mới trong thế giới toàn cầu hóa, đặc biệt là khi theo đuổi sự đổi mới với nhân loại và toàn vẹn. Các nguyên tắc bổ sung của sự hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng đồng nghiệp, phấn đấu hướng tới lợi ích chung, và thống nhất; đã trở nên ngày càng quan trọng như các nhu cầu của cuộc sống hiện đại thách thức chúng ta trên một cơ sở hàng ngày.

Trường Đại học Sungkyunkwan kết hợp các mô hình giáo dục hiện đại tiên tiến

Đại học Sungkyunkwan cũng đã phát triển kết hợp một mô hình giáo dục hiện đại, ưu tiên nghiên cứu tiên tiến và giáo dục sáng tạo. Điều này đã dẫn đến những tiến bộ quan trọng trong các ngành quan trọng nghệ thuật, khoa học, y học và công nghệ trong những cách mà cho phép sức mạnh tổng hợp lớn hơn với các trường đại học Hàn Quốc hàng đầu khác và các tổ chức trên toàn thế giới.

Đại học Sungkyunkwan phấn đấu trở thành trường đại học toàn cầu

Đại thành tựu của trường xuất phát từ việc đưa vào các nỗ lực để đạt được sự vĩ đại. Đại học Sungkyunkwan phấn đấu để trở thành một trường đại học mô hình trên toàn cầu bằng cách duy trì các giá trị truyền thống của nhân loại cùng với sự theo đuổi của những đóng góp hiện đại cho nhân loại. Chúng tôi mong muốn nâng cao thanh danh trong nghiên cứu và giáo dục thông qua hợp tác quốc tế dựa trên những nguyên tắc này. Chúng tôi mời bạn cùng tham gia vào trường Sungkyunkwan để chúng ta cùng phấn đấu đạt tới đỉnh cao này.

CHUNG KYU SANG

Giám đốc Đại học Sungkyunkwan

Xem thêm:

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg