Hội Thảo Trường đại học Sang Ji - Du học Hàn Quốc Line

Hội thảo du học Hàn Quốc tại Hưng Yên. Hội thảo giới thiệu về trường đại học Sangji Hàn Quốc.

Dưới đây là những hình ảnh về Du học Hàn Quốc Line tại buổi hội thảo.

Xem thêm về các thông tin hội thảo du học Hàn Quốc khác: http://duhochanquocline.com/line-du-hoc

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg