Chuyến công tác vào TP.HCM phỏng vấn học sinh Đại học SangJi

Chuyến công tác vào thành phố Hồ Chí Minh để phỏng vấn du học Hàn Quốc du học sinh cho học kỳ tháng 9 của Đại học SangJi

 

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg