Chương trình ngôn ngữ tiếng Hàn tại trường đại học Seoul

Chương trình ngôn ngữ tiếng Hàn tại trường đại học Seoul Hàn Quốc:

Số tuần học 10 tuần
Giờ theo học 200 giờ
Ngày lên lớp Thứ Hai đến thứ Sáu
Giờ trên lớp 09:00 ~ 12:50 (cấp 1, 3, 5)
13:10 ~ 05:00 (cấp 2, 4, 6)
Quy mô lớp học 10 ~ 15 sinh viên
Chính sách Học sinh được yêu cầu phải tham dự ít nhất 160 giờ. Học sinh bỏ lỡ nhiều hơn 40 giờ mỗi học kỳ sẽ thất bại và không thể được thăng chức nhiệm kỳ tới
Cấp độ 6 cấp độ
* Tất cả các sinh viên mới đi kiểm tra xếp lớp để xác định mức độ tiếng Hàn của họ. Học sinh sẽ được kiểm tra tại các khu vực khác nhau (nghe, nói, đọc và viết) và được đặt theo khả năng của mình.
Các hoạt động Chuyến đi thực địa và lớp học văn hóa, Chương trình Trao đổi ngôn ngữ với sinh viên trường đại học Seoul, Sinh viên Tư vấn

 

Lịch học khóa học 2017-2018 tại trường đại học Seoul

Chương trình Thường xuyên năm 2017

Kỳ hạn Giai đoạn Hạn chót nộp đơn Thời gian áp dụng cho người nước ngoài tại Hàn Quốc Kì thi xếp lớp
Trung Quốc, Mông Cổ,
công dân Việt Nam
Nước khác
Mùa xuân 08 tháng 3 ~ 19 tháng 5 13 tháng 1 03 tháng 2 13 ~ 24 tháng 2 6 tháng 3
Mùa hè 29 tháng 5 ~ 04 tháng 8 31 tháng 3 21 tháng 4 1 ~ 12 tháng 5 24 tháng 5
Mùa thu 04 tháng 9 ~ 17 tháng 11 07 tháng 7 28 tháng 7 07 ~ 18 tháng 8 30 tháng 8
Mùa đông 29 tháng 11 ~ 09 tháng hai 06 tháng 10 27 tháng 10 06 ~ 17 tháng 11 27 tháng 11

※ Lịch trình có thể thay đổi.

Ứng dụng ※ từ bên ngoài của Hàn Quốc bắt đầu vào ngày đầu tiên của học kỳ trong năm trước đó người nộp đơn muốn xin (ex. Người xin cho kỳ mùa thu năm 2017 có thể được áp dụng sau khi kỳ mùa thu năm 2016 bắt đầu).

※ Từ các tài liệu cho các ứng dụng khác nhau từ tình trạng quốc tịch và thị thực của đương đơn, xin vui lòng liên hệ với trung tâm tư vấn du học Hàn Quốc Line trước khi nộp hồ sơ.

Chương trình ngắn hạn năm 2017

Kỳ hạn Giai đoạn Hạn chót nộp đơn Kiểm tra ký túc xá Trong
Mùa hè 8 ~ 22 tháng 8 năm 2017 (15 ngày) 30 Tháng 6 07 tháng 8
9 ~ 16 tháng 8  năm 2017 (một tuần) 30 Tháng 6 8 tháng 8
Mùa đông 27 tháng 12 2017 ~ ngày 03 tháng 1 năm 2018 (một tuần) 17 Tháng 11 26 tháng 12

Học phí và lệ phí

Chương trình thường xuyên

Học phí du học Hàn Quốc cho 1 học kỳ (10 tuần) là 1.350.000 ₩ bao gồm 50.000 won phí không hoàn lại hồ sơ, chuyến đi thực tế, kinh phí hoạt động xã hội.

Thông tin liên lạc

Trung tâm chương trình Văn hóa và Ngôn ngữ Hàn Quốc (KLCP) 

No.4402, Changgong Building, Đại học Seoul
163 Seoulsiripdae-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc, 130-743
○ Tel: + 82-2-6490-6672 ~ 6673
○ Fax: + 82-2-6490 -6679
○ E-mail: ykang@uos.ac.kr

Xem thêm:

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg