Bảng xếp hạng 30 trường đại học tốt nhất ở Hàn Quốc

Dưới đây là bảng xếp hạng các trường Đại học ở Hàn Quốc dựa theo các chỉ tiêu như chất lượng đào tạo, ngành nghề, giá trị bằng cấp xã hội đánh giá. Những trường đại học Hàn Quốc nổi tiếng tại Hàn Quốc thuộc khu vực Seoul, Busan...

Thứ hạng

Giáo dục và tài chính

Thứ hạng

Đào tạo giáo viên

Thứ hạng

Quốc tế học

Thứ hạng

Nổi tiếng, bằng cấp có giá trị trong xã hội

       1.             

Viện kĩ thuật khoa học Hàn Quốc

       1.             

POSTECH

       1.             

Đại học ngoại ngữ Hàn Quốc

       1.             

Đại học Seoul

       2.             

POSTECH

       2.             

Viện kĩ thuật khoa học Hàn Quốc

       2.             

Đại học Hanyang (Seoul)

       2.             

Đại học Sungkyunkwan

       3.             

Đại học Seoul

       3.             

Đại học Sungkyunkwan

       3.             

Đại học Dongkuk (Seoul)

       3.             

Đại học Goryeo

       4.             

Đại học Jeju

       4.             

Đại học Chungang (Seoul)

       4.             

Đại học Kyunghee

       4.             

Đại học Yonsei (Seoul)

       5.             

Đại học Catholic

       5.             

Đại học Goryeo

       5.             

Đại học Sungkyunkwan

       5.             

Đại học Hanyang (Seoul)

       6.             

Đại học Yonsei (Seoul)

       6.             

Đại học Sogang

       6.             

Đại học Goryeo

       6.             

Đại học Sogang

       7.             

Đại học Sungkyunkwan

       7.             

Đại học Hanyang (Seoul)

       7.             

Đại học Chungang (Seoul)

       7.             

Đại học Chungang (Seoul)

       8.             

Đại học Chonbuk

       8.             

Đại học Seoul

       8.             

Đại học Hanyang (ERICA)

       8.             

Đại học thành phố Seoul

       9.             

Đại học Goryeo

       9.             

Đại học Yonsei (Seoul)

       9.             

Viện kĩ thuật khoa học Hàn Quốc

       9.             

Đại học Kyunghee

   10.             

Đại học Hallym

   10.             

Đại học Kyunghee

   10.             

Đại học ngoại ngữ Busan

   10.             

POSTECH

   11.             

Đại học hải dương Hàn Quốc

   11.             

Đại học Konkuk (Seoul)

   11.             

Đại học Yonsei (Seoul)

   11.             

Đại học Busan

   12.             

Đại học nữ sinh Ehwa

   12.             

Đại học giáo dục kĩ thuật Hàn Quốc

   12.             

Đại học Kookmin

   12.             

Đại học Konkuk (Seoul)

   13.             

Đại học Chungbuk

   13.             

Đại học nữ sinh Ehwa

   13.             

Đại học nữ sinh Ehwa

   13.             

Đại học kĩ thuật khoa học Seoul

   14.             

Đại học Chungang (Seoul)

   14.             

Đại học Chonbuk

   14.             

Đại học Konkuk (Seoul)

   14.             

Viện kĩ thuật khoa học Hàn Quốc

   15.             

Đại học giáo dục kĩ thuật Hàn Quốc

   15.             

Đại học Busan

   15.             

Đại học Sogang

   15.             

Đại học Inha

   16.             

Đại học Hanyang

   16.             

Đại học Hanyang (ERICA)

   16.             

Đại học Dongkuk (Kyungju)

   16.             

Đại học Dongkuk (Seoul)

   17.             

Đại học Kyungsang

   17.             

Đại học thành phố Seoul

   17.             

Đại học Inha

   17.             

Đại học Ajou

   18.             

Đại học Chonnam

   18.             

Đại học Dongkuk (Seoul)

   18.             

POSTECH

   18.             

Đại học Kyungbuk

   19.             

Đại học Ulsan

   19.             

Đại học Kyungbuk

   19.             

Đại học Ajou

   19.             

Đại học ngoại ngữ Hàn Quốc

   20.             

Đại học Busan

   20.             

Đại học Sejong

   20.             

Đại học Sejong

   20.             

Đại học nữ sinh Ehwa

   21.             

Đại học Kyunghee

   21.             

Đại học Chungang (Anseong)

   21.             

Đại học Yeongnam

   21.             

Đại học hàng không Hàn Quốc

   22.             

Đại học Chungnam

   22.             

Đại học Ajou

   22.             

Đại học nữ sinh Sookmyung

   22.             

Đại học Hongik

   23.             

Đại học Dongkuk (Seoul)

   23.             

Đại học Kookmin

   23.             

Đại học Soongsil

   23.             

Đại học Chungnam

   24.             

Đại học Ajou

   24.             

Đại học Sangmyung (Seoul)

   24.             

Đại học Gachon

   24.             

Đại học Soongsil

   25.             

Đại học Kyungbuk

   25.             

Đại học Inha

   25.             

Đại học Hongik

   25.             

Đại học kĩ thuật công nghiệp Hàn Quốc

   26.             

Đại học Inha

   26.             

Đại học Yeongnam

   26.             

Đại học Goryeo (Sejong)

   26.             

Đại học Kookmin

   27.             

Đại học thành phố Seoul

   27.             

Đại học Chonnam

   27.             

Đại học Dongseo

   27.             

Đại học giáo dục kĩ thuật Hàn Quốc

   28.             

Đại học Hanyang (ERICA)

   28.             

Đại học Chungnam

   28.             

Đại học Hallym

   28.             

Đại học Chonnam

   29.             

Đại học Inje

   29.             

Đại học Chungbuk

   29.             

Đại học Chungang (Anseong)

   29.             

Đại học hải dương Hàn Quốc

   30.             

Đại học Konyang

   30.             

Đại học ngoại ngữ Hàn Quốc

   30.             

Đại học Seoul

   30.             

Đại học Dankook

Dựa vào bảng xếp hạng các trường đại học danh tiếng Hàn Quốc trên cùng với việc xét theo điều kiện kinh tế cũng như khả năng của bản thân và mục đích học tập của bản thân để bạn lựa chọn ra cho mình một trường đại học tốt nhất ở Hàn Quốc để đi du học Hàn Quốc nhé.

Line du học sẽ tư vấn giúp bạn chọn trường đại học Hàn Quốc tốt nhất dành cho mình:

LINE du học

Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Điện thoại: 043 226 2953

Email: duhocline@gmail.com

Xem thêm:

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg