Ký túc xá thứ 2 tại Campus Toàn Cầu của trường đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc

Tìm hiểu ký túc xá thứ 2 tại Campus Toàn Cầu của trường đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc:

Ký túc xá thứ hai được mở ra trong học kỳ thứ hai của năm 2011 dành cho các sinh viên học tại Campus Toàn cầu. Nó được thiết kế để cung cấp một môi trường học tập thuận tiện và một cuộc sống nhóm hợp tác; Ký túc xá là nhà của tổng số 1.730 sinh viên và du học sinh quốc tế đến du học Hàn dựa trên phòng cho hai người (đôi).

  1. Cách thức nộp đơn xin vào ở tại ký túc xá:

Sinh viên đại học: [Lựa chọn trực tuyến] Trang chủ Trường đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc→ MYPAGE → đăng nhập → thông tin chung → ký túc xá thứ hai → nhấp để áp dụng

Sinh viên tốt nghiệp: [Lựa chọn dựa trên tài liệu] nộp đơn và bảng điểm học tập (Đối với học kỳ trước liền kề)

  1. Số lượng sinh viên được lựa chọn: 1.730 (dựa trên phòng đôi)
  2. Thông báo của người nộp đơn thành công:

Cá nhân nên kiểm tra thông báo trên trang web ký túc xá thứ hai

(Cho học kỳ 1: giữa tháng 1, học kỳ 2: giữa tháng 7)

  1. Chú ý

Đơn chỉ có sẵn thông qua trang web dành cho sinh viên đại học và thông qua việc nộp tài liệu cho sinh viên tốt nghiệp.

Xin lưu ý rằng nếu ai đó bị bắt vì cố gắng vào ký túc xá một cách không trung thực (tức là, sử dụng tài liệu giả mạo hoặc bằng cách nhập học dưới tên của một học sinh khác), người đó không thể nộp đơn xin ký túc xá trong khi học tập tại trường đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc. Chính quyền sẽ yêu cầu trường đại học của học sinh sử dụng các hình thức phạt học sinh một cách hợp lý cho hành động của họ.

Lựa chọn bổ sung: thông báo riêng cho những người nộp đơn khác, theo thứ tự ưu tiên, trong trường hợp có người nộp đơn không đủ điều kiện hoặc những người dừng đăng ký.

Địa chỉ mail:

Nhóm quản lý ký túc xá trường đại học Ngoại  ngữ Hàn Quốc, Campus toàn cầu, Hankuk81, Oedae-ro, Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeongi-do, 449-791

Hãy liên hệ với đội quản lý của ký túc xá trường Ngoại ngữ Hàn Quốc để biết thêm chi tiết (☎ 82-31-330-4102, 4103, 4793, 4794)

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg