Tìm hiểu học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên đại học Yonsei

Tổng quan về Quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên trường đại học Yonsei - KOSAF

Từ khi thành lập vào năm 2009, KOSAF đã phấn đấu để giúp mọi người để theo đuổi ước mơ của mình. bao gồm các chương trình hỗ trợ tài chính chủ yếu với các khoản tài trợ, học bổng Hàn Quốc, cho vay, và các chương trình vừa học vừa làm. Ngoài các chương trình hỗ trợ tài chính còn có các chương trình phát triển tài năng của KOSAF cung cấp cho sinh viên một nền tảng cho việc phát triển khả năng lãnh đạo hiệu quả giúp mọi người.

THÀNH LẬP QUỸ HỌC BỔNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC YONSEI HÀN QUỐC

Quỹ Viện trợ Quốc Sinh viên được thành lập theo pháp luật Hàn Quốc trong Đạo luật về thành lập Quỹ học bổng Hàn Quốc vào ngày 07 tháng năm năm 2009 (Đạo luật số 9415 của ngày 6 tháng 2 năm 2009). Làm việc chặt chẽ với Bộ Giáo dục, KOSAF hành hỗ trợ chính phủ hỗ trợ cho học sinh trong giáo dục đại học.

KOSAF được thành lập với mục đích sau: tạo và vận hành một hệ thống quốc gia, trong đó "mọi người có đủ trình độ và năng lực cho giáo dục đại học mà không quan tâm đến hoàn cảnh kinh tế của họ" (Đạo luật về thành lập Quỹ học bổng Hàn Quốc, Luật số 9617 của 01 tháng tư năm 2009, Điều 1).

Lịch sử của Quỹ KOSAF

Lịch sử của KOSAF đưa ra một quan điểm quan trọng về tiến độ hỗ trợ sinh viên quốc gia tại Hàn Quốc. Xây dựng chiến lược hiệu quả và cam kết mạnh mẽ để các nhà lãnh đạo tương lai nuôi dưỡng, KOSAF đã giúp học sinh trên cả nước với các chương trình và dịch vụ.

Sứ mệnh và giá trị

Để đạt được sứ mệnh của mình, KOSAF đã phấn đấu để giúp sử dụng hiệu quả các nguồn lực do Chính phủ và cộng đồng Hàn Quốc để mọi người có thể trở thành một tài sản có giá trị cho cộng đồng tại Hàn Quốc và xa hơn nữa.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Quỹ học bổng sinh viên trường đại học Yonsei là để chia sẻ nguồn lực hỗ trợ của chính phủ và cộng đồng để cho phép tất cả mọi người để trở thành có giá trị.

Tầm nhìn

Tầm nhìn của KOSAF là tổ chức có hiệu quả và khách hàng thỏa mãn nhất để phát triển các nhà lãnh đạo quốc gia.

Xem thêm:

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg