Tìm hiểu Học bổng Quốc gia và hoạt động ngoại khóa tại đại học Busan

Tìm hiểu Học bổng Quốc gia và hoạt động ngoại khóa tại đại học Busan

  • Thông tin về Học bổng Quốc gia áp dụng tại trường đại học Busan
  1. Học bổng quốc gia về giáo dục miễn phí về khoa học và kỹ thuật

Chương trình học bổng Hàn Quốc này do Cơ quan Khoa học và Kỹ thuật Hàn Quốc điều hành cho các chuyên ngành khoa học và kỹ thuật, bao gồm 100% phí học phí và sách giáo khoa (sách giáo khoa chỉ được cung cấp cho sinh viên có điểm trung bình là 4.0 trở lên). Học sinh được hưởng hỗ trợ chi phí sinh hoạt cơ bản có thể xin hỗ trợ thêm 1,8 triệu won cho mỗi học kỳ.

  1. Học bổng cho sinh viên tốt nhất của các trường đại học địa phương

Chương trình học bổng này do Cơ quan Khoa học và Kỹ thuật Hàn Quốc điều hành cho các chuyên ngành khoa học và kỹ thuật, bao gồm 50% chi phí học phí và sách giáo khoa (sách giáo khoa chỉ được cung cấp cho sinh viên có điểm trung bình 4.0 hoặc cao hơn).

  1. Học bổng cho Khoa học Nhân văn Các chuyên ngành của Đại học địa phương

Bao gồm 100% học phí cho học kỳ (không bao gồm phí vào cửa của sinh viên mới)

Các điều kiện để duy trì quyền lợi: 12 tín chỉ trở lên và điểm trung bình GPA 3,2 trở lên trong học kỳ trước

  1. Học bổng cho người thụ hưởng hỗ trợ chi phí sinh hoạt cơ bản

Bao gồm 100% học phí cho học kỳ (2,2 triệu won hỗ trợ quốc gia và hỗ trợ học phí)

Chứng chỉ để duy trì quyền lợi: 12 tín chỉ trở lên và điểm trung bình 2.51 trở lên trong học kỳ trước

  • Các câu lạc bộ sinh viên tại trường đại học Quốc gia Pusan

Có hơn 80 câu lạc bộ sinh viên đăng ký tại liên đoàn câu lạc bộ sinh viên, ngoài các câu lạc bộ hoạt động trong các phòng ban và trường cao đẳng tại đại học Busan.

Câu lạc bộ sinh viên có thể được chia thành nhiều loại, bao gồm các câu lạc bộ học thuật và tư tưởng, thông tin tổng quát và các câu lạc bộ dịch vụ xã hội, câu lạc bộ nghệ thuật và văn hoá, câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ văn học và triển lãm, câu lạc bộ võ thuật và câu lạc bộ tôn giáo. Các câu lạc bộ chính thức tiếp nhận sinh viên mới tại Mirinaegol ở cuối Humanities Hall vào đầu mỗi năm học (tháng 3), và sinh viên và du học sinh Hàn Quốc có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa đa dạng với các câu lạc bộ. Hầu hết các câu lạc bộ đều có trụ sở tại Hội trường Sinh viên.

Câu lạc bộ Học vấn và Tư tưởng: Câu lạc bộ ôtô "PARA", Câu lạc bộ Vô tuyến "HAM", Câu lạc bộ thiên văn nghiệp dư "Andromeda"

Nghệ thuật và Văn hoá: Rock Band "Mechanics", Câu lạc bộ Phim "Morning Bees", PNU Choir "PNU CHORUS", Magic Club "PNU MAGIC"

Câu lạc bộ Thể thao: Câu lạc bộ Cầu lông "SHUTTLECOCK", Câu lạc bộ Bóng đá Hoa Kỳ "EAGLES", Câu lạc bộ Bóng rổ "JUMP"

Câu lạc bộ thông tin và dịch vụ xã hội: Câu lạc bộ Phản biện Truyền thông "Đảo ngược", Câu lạc bộ Dịch vụ Xã hội cho Người Khuyết tật "Bậc Thang", Câu lạc bộ Người nước ngoài "PNUF (Bạn bè của Đại học Quốc gia Pusan)"

Câu lạc bộ võ thuật: Câu lạc bộ đánh cá "Jigeomgoe", Taekwondo Club "Taenuri"

Câu lạc bộ Văn chương và Triển lãm : Câu lạc bộ Thư pháp "Seodohoe", Câu lạc bộ Văn học "Tháng mười", Câu lạc bộ Nghệ thuật "Algreen"

Câu lạc bộ Tôn giáo: Câu lạc bộ sinh viên Công giáo, Câu lạc bộ Phật giáo "Bara Mill"

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg