Học bổng toàn phần + học phí đại học KAIST Hàn Quốc

Viện khoa học và công nghệ Hàn Quốc Kaist cung cấp học phí đầy đủ + phụ cấp hàng tháng cho các chi phí & học bổng bảo hiểm y tế sống cho tất cả sinh viên quốc tế từ bất cứ nước nào (trừ Hàn Quốc) bắt đầu học nghiên cứu trong Mùa xuân và thu 2018.

Học bổng Hàn Quốc sẽ bao gồm học phí cho 8 học kỳ, trợ cấp sinh hoạt hàng tháng và bảo hiểm y tế. Học bổng có trong suốt khóa học của bạn: 8 học kỳ. Các ứng viên phải bắt đầu nghiên cứu vào mùa xuân / mùa thu năm 2018. Học bổng này không có sẵn cho công dân Hàn Quốc.

Cấp độ giáo dục

Học bổng chỉ dành cho sinh viên đại học.

Đối tượng hoặc lĩnh vực nghiên cứu

Học bổng dành cho bất kỳ môn học hoặc lĩnh vực nào do Học viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) cung cấp.

Số lượng học bổng

Ứng viên thành công sẽ được học phí du học Hàn Quốc đầy đủ, trợ cấp hàng tháng cho chi phí sinh hoạt và bảo hiểm sức khoẻ.

Thời gian học bổng

Học bổng có trong suốt khóa học của bạn: 8 học kỳ.

Đủ điều kiện

Để đủ điều kiện nhận học bổng, ứng viên phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

  • Các ứng viên được chào đón từ bất kỳ nước nào ngoại trừ Hàn Quốc.
  • Các ứng viên phải đáp ứng được tất cả các yêu cầu đầu vào cho chương trình đại học tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST).
  • Các đương đơn phải bắt đầu học vào mùa xuân / mùa thu năm 2018.
  • Sinh viên phải duy trì GPA trên 2,7 trong số 4,3 tại Học viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST).

Số học bổng

Không xác định. Vui lòng liên hệ Viện Khoa học và Công nghệ Cao cấp Hàn Quốc để biết thêm thông tin.

Quốc tịch

Học bổng cho tất cả sinh viên từ bất kỳ nước nào ngoại trừ Hàn Quốc. Không có giới hạn nào khác về quốc tịch.

Tiêu chí lựa chọn

Các ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên kết quả học tập và bằng cấp, tất cả các tài liệu liên quan được nộp trong quá trình nhập học, phỏng vấn ...

Làm thế nào để nộp

Bạn phải đăng ký trực tuyến bằng cách sử dụng dịch vụ ứng dụng trực tuyến của trường. Tất cả các tài liệu liên quan phải được gửi bằng đường bưu điện.

Vui lòng đọc hướng dẫn và điều khoản của chương trình học bổng trên trang web của trường.

Hạn chót nộp đơn

Ngày kết thúc cho chương trình học bổng này là ngày 25 tháng 10 năm 2017 cho học kỳ mùa xuân và ngày 29 tháng 6 năm 2018 cho học kỳ mùa thu.

Xin lưu ý thời hạn. Gửi đơn xin học bổng muộn sẽ không có giá trị.

Thông báo kết quả

Các ứng viên sẽ được liên lạc để phỏng vấn du học Hàn Quốc nếu cần. Kết quả cuối cùng và kết quả học bổng của bạn sẽ có trên trang web của họ.

Ghi chú quan trọng

  • Các ứng viên được chào đón từ bất kỳ nước nào ngoại trừ Hàn Quốc.
  • Học bổng sẽ bao gồm học phí đầy đủ cho 8 học kỳ, trợ cấp hàng tháng cho chi phí sinh hoạt và bảo hiểm sức khoẻ.
  • Đơn phải được làm trực tuyến và tất cả các tài liệu liên quan phải được gửi bằng đường bưu điện.
  • Tất cả các đương đơn phải nộp lệ phí nộp đơn (80 đô la Mỹ) để nhập học.
  • Học sinh phải duy trì GPA trên 2,7 trong số 4,3.

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg