Học bổng sau đại học KGSP một số trường Đại học Hàn Quốc

Học bổng sau đại học KGSP một số trường Đại học Hàn Quốc

  1. Học bổng KGSP, Đại học Korea Hàn Quốc

Trường đại học Korea Hàn Quốc có hai khu học xá tại Seoul (Cơ sở Anam) và Jochiwon (Cơ sở Sejong). Có bốn trường cao đẳng tại Cơ sở Sejong. Tất cả các lớp học của cơ sở Sejong được tiến hành tại Jochiwon.

Đại học Korea Hàn Quốc

Địa chỉ: 145 Anamro, Seongbuk-gu, Seoul 136-701

(Phòng 126B, Đội Nghiên cứu của Trường Cao học)

Website: graduate.korea.ac.kr

  1. Học bổng của KGSP, Đại học Myongji, Hàn Quốc

Liên hệ: Số điện thoại. + 82-31-330-6734 / e-mail. Gsadmin@mju.ac.kr văn phòng

sau đại học, Hyunjin Kim

Hướng dẫn của trường và các lưu ý quan trọng về học bổng Hàn Quốc

- Cung cấp hỗ trợ học thuật thông qua hệ thống bạn bè

- Ưu tiên cho ký túc xá cho sinh viên KGSP

- Học bổng đại học tương ứng với lệ phí ký túc xá

- Tư vấn thường xuyên thông qua mạng

- Người nộp đơn cho Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thể dục phải làm bài kiểm tra thực tế

- Hầu hết các bài giảng được giảng dạy bằng tiếng Hàn

Đại học Myongji

Địa chỉ: 116 Myongji-ro, Cheoin-gu, Yongin, Gyeonggi-do, 449-728, Hàn Quốc

Website: http://gs.mju.ac.kr

  1. Học bổng sau đại học KGSP, Đại học Sun Moon, Hàn Quốc

Liên hệ: Văn phòng các trường đại học (tòa nhà chính 409)

TEL: 041-530-2602 ~ 2606 FAX: 041-530-2968

Ghi chú quan trọng

Các điểm bổ sung sẽ được trao cho những người có chứng chỉ tiếng Anh TOPIK ( TOEFL , TOEIC, IELTS).

Trong trường hợp tổng điểm là như nhau, người nộp đơn cho các phòng kỹ thuật sẽ được tính.

Đại học Sun Moon

Địa chỉ: 100 Kalsan-ri Tangjong-myon Asan Chungchognam-do Hàn Quốc

Website: www.sunmoon.ac, kr

  1. Học bổng của KGSP, Đại học Quốc gia Jeju,

Liên hệ: Song, Ji-Yon (Trung tâm Quan hệ Quốc tế) +86 64 754-2198, song4256 @ jejunu. Ac.kr

Hướng dẫn & Lưu ý quan trọng: Chi phí ký túc xá (hai người một phòng, một học kỳ): 1.600.000 won (Ăn sáng và bữa tối được bao gồm mỗi ngày) Cơ sở nấu ăn chỉ dành riêng cho sinh viên nước ngoài Đại học Quốc gia Jeju

  1. Học bổng sau đại học KGSP, Đại học Quốc gia Kongju, Hàn Quốc

Viện Văn phòng Quan hệ Quốc tế Người liên hệ: Yousoon Lee Văn phòng: OIA

Tel: + 82-41-850-8054 Fax: 82-41-850-8058

E-mail: lily@kongju.ac.kr

Trang web: http://oia.kongju.ac.kr

Kongju National University

Địa chỉ: 56 Gongjudaehak-ro, Gongju-si, Chungcheongnam-do , 314-701

Website: http: //www.kongju.ac.kr

Để biết thêm thông tin về học bổng, vui lòng đọc: Chương trình Học bổng Chính phủ Hàn Quốc (KGSP) dành cho Sinh viên Quốc tế tại website Duhochanquocline.com

  1. Chương trình Học bổng KGSP, Đại học Hannam,

Liên hệ: Bobae Oh, Trung tâm Quan hệ Quốc tế 042-629-7739 / hnubob@hotmail.com

Chú ý đơn xin học bổng du học Hàn Quốc sau đại học KGSP phải được gửi đến Trung tâm Quan hệ Quốc tế. Đơn xin có thể bị hủy bỏ với các tài liệu không đầy đủ. Phỏng vấn sẽ được tổ chức qua điện thoại hoặc Skype. Xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Quốc tế.

  1. Học bổng sau đại học của KGSP, Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc

Đại học Quốc gia Kangwoon Hàn Quốc cung cấp ký túc xá sinh viên quốc tế (Học sinh có thể nấu ăn trực tiếp vì ký túc xá có dụng cụ nấu ăn) Nằm ở phía đông Seoul và mất khoảng một giờ từ Seoul đến trường.

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%209.jpg