Học bổng Hàn Quốc KGSP dành cho sinh viên quốc tế đại học Chungbuk

Học bổng Hàn Quốc KGSP dành cho sinh viên quốc tế đại học Chungbuk

  • Chương trình học bổng Chính phủ Hàn Quốc (KGSP) 2017 dành cho sinh viên quốc tế khóa học sau đại học

Đại học Quốc gia Chungbuk (CBNU) chấp nhận các đơn xin áp dụng cho Chương trình học bổng Chính phủ Hàn Quốc (KGSP) trong Chương trình sau đại học. Chương trình này được thiết kế để cung cấp giáo dục đại học tại Hàn Quốc dành cho sinh viên quốc tế nhằm thúc đẩy giao lưu quốc tế trong giáo dục và tình bạn lẫn nhau giữa các nước tham gia. Nếu bạn quan tâm, hãy độc những thông tin về chương trình học bổng chính phủ Hàn Quốc của trường đại học Quốc gia Chungbuk dưới đây nhé.

  • Tất cả các tài liệu hồ sơ xin học bổng cần phải được gửi đến trường đại học Chungbuk

Địa chỉ: Văn phòng Dịch vụ Quốc tế, Đại học Quốc gia Chungbuk: 1 Chungdae-ro, Seowon-gu, Cheongju, Chungbuk, 362-763 Hàn Quốc

  • Cam kết chương trình học bổng Chính phủ Hàn Quốc

Là người nộp đơn cho Chương trình Học bổng Chính phủ Hàn Quốc năm 2017 (KGSP) cho chương trình đại học và sau đại học, bạn cần cam kết tuân theo những điều sau:

(1) Tất cả các tài liệu tôi nộp cho NIIED là đúng;

(2) Tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một học giả KGSP theo khả năng của tôi;

(3) Tôi sẽ tôn trọng các giá trị văn hoá và xã hội Hàn Quốc;

(4) Tôi sẽ không tham gia bất kỳ hình thức hoạt động chính trị nào (như tổ chức hoặc tham gia một đảng chính trị, tham dự các cuộc họp chính trị, xuất bản các bài báo và tuyên bố chính trị, và tổ chức hoặc tham gia các cuộc biểu tình chính trị);

(5) Tôi sẽ duy trì tính toàn vẹn tài chính ở mức độ cá nhân;

(6) Tôi chấp nhận quyết định của NIIED về chương trình đào tạo sau đại học và chương trình tiếng Hàn;

(7) Tôi hiểu rằng không được thay đổi trường đại học, cho chương trình học tiếng Hàn hoặc cho chương trình học;

(8) Tôi sẽ tuân thủ các quy định của NIIED và trường đại học

(9) Tôi cho phép NIIED sử dụng thông tin cá nhân của tôi cho KGSP.

Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc các điều kiện xin học bổng Hàn Quốc trên. Tôi cũng hiểu rằng vi phạm bất kỳ một trong những điều trên có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc huỷ bỏ học bổng.

Lưu ý về việc nộp đơn xin học bổng Hàn Quốc KGSP tại đại học Chungbuk

Người nộp đơn không bắt buộc phải trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe được ủy quyền trước khi vượt qua Lựa chọn thứ 2 với NIIED. Tuy nhiên, những ứng cử viên thành công của vòng 2 lựa chọn phải được khám sức khoẻ toàn diện từ một bác sỹ được cấp phép hoặc bác sĩ (bao gồm cả xét nghiệm HIV và TBPE **, vv) theo yêu cầu của Cơ quan Nhập cư Hàn Quốc và KGSP. Nếu kết quả cho thấy người nộp đơn không đủ điều kiện để học tập và sinh sống ở nước ngoài trên 3 năm, người đó có thể bị truất quyền.

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg