Các loại Học bổng đại học tại trường đại học Sogang

Đại học Sogang được coi là một trong 10 trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc và là một trong những trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nghệ thuật Hàn Quốc. Trường được thành lập vào năm 1960, là trung tâm đào tạo đa ngành và có hơn 8.000 sinh viên, trong đó có hơn 3.000 sinh viên nước ngoài.

Có thể nói phương pháp giảng dạy của trường rất độc đáo, là sự kết hợp hoàn hảo giữa niềm tin Kitô giáo và phương pháp giáo dục truyền thống của Hàn Quốc. Đại học Sogang dựa trên tình yêu và sự công bằng, khuyến khích mọi người hướng đến những sự thật đẹp. Qua đó, sinh viên được đào tạo để vượt trội học sinh có đủ năng lực để trở thành một nhà lãnh đạo trong tương lai cũng như gánh vác gánh nặng và cống hiến cho xã hội.

Dưới đây là thông tin học bổng đại học dành cho sinh viên trường đại học Sogang:

Học bổng du học Hàn Quốc dành cho sinh viên quốc tế (Sinh viên mới)

Học bổng tuyển sinh loại I

Người nhận: Sinh viên xếp hạng hang đầu.

Lợi ích: Nhận học bổng du học Hàn Quốc toàn phần cho 8 học kỳ (lệ phí nhập học + toàn bộ số tiền học phí) và trình độ đảm bảo để sống trong ký túc xá trong học kỳ có liên quan.

Điều kiện: Nhận quỹ học bổng liên tục nếu có được ít nhất 12 tín chỉ trong học kỳ trước đó của họ và điểm trung bình ít nhất là 2.80 / 4.30.

Học bổng tuyển sinh loại II

Người nhận: Sinh viên nhập học xuất sắc không bao gồm sinh viên hàng đầu.

Lợi ích: Nhận 50% học bổng cho học kỳ có liên quan nhận vào các trường đại học Hàn Quốc (lệ phí nhập học + 50% học phí) và trình độ đảm bảo để sống trong ký túc xá trong học kỳ có liên quan.

Học bổng tuyển sinh loại III

Người nhận: 50% trong vòng sinh viên được nhận

Lợi ích: Nhận học bổng cho học kỳ có liên quan nhận vào các trường đại học (lệ phí nhập học + 25% học phí)

Học bổng tuyển sinh loại IV

Người nhận: Có được TOPIK ít nhất ở mức 4, hoàn thành từ Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc Đại học Sogang với KAP200 / KGP200

Lợi ích: 969.000 KRW (tiêu chuẩn của năm học 2015) 

※ Việc lựa chọn người nhận học bổng sẽ được hoàn thành thông qua các ủy ban xem xét học bổng trong Văn phòng Tuyển sinh trường đại học Sogang.

Học bổng sinh viên quốc tế (Ghi Danh Học sinh)

Học bổng toàn cầu I

Quỹ học bổng: Toàn bộ số tiền học phí, 2/3, 1/3, 1/6 học phí

Người nhận: Kết quả học tập tốt

Điều kiện: Có ít nhất 12 tín chỉ. Điểm trung bình 2.5 trở lên

Học bổng toàn cầu II

Quỹ học bổng: Toàn bộ số tiền học phí, 2/3, 1/3, 1/6 học phí

Người nhận: Khó khăn trong gia đình, Khác

Điều kiện: Có ít nhất 12 tín chỉ. Điểm trung bình 2.0 trở lên

Xem thêm:

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg