Học bổng cho sinh viên theo học Đại học Sogang Hàn Quốc

Đại học Sogang luôn được đánh giá là một trong 10 trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc và là một trong những trường đại học hàng đầu trong khoa học và nghệ thuật xã hội Hàn Quốc. Được thành lập năm 1960, trường đại học đa ngành này có hơn 8.000 sinh viên, trong đó có hơn 3.000 sinh viên nước ngoài. Trong năm 2008, JoongAngIlbo đã được xếp hạng 4 năm tốt nhất của Hàn Quốc và thứ hai trong danh tiếng của cựu sinh viên.

du học tại Hàn Quốc

Trường đại học Sogang là một trong 10 trường đại học Hàn Quốc hàng đầu

Học bổng nhập học loại 1: Căn cứ vào điểm nhập học và đơn xin học bổng Hàn Quốc, sinh viên được miễn 100% học phí 4 năm và ở ký túc xá trong học kỳ đầu tiên. Để tiếp tục nhận học bổng, sinh viên phải hoàn thành ít nhất 12 tín chỉ và duy trì điểm trung bình GPA là 2.8 trở lên.

Học bổng nhập học loại 2 dành cho sinh viên có điểm nhập học cao nhất, học bổng giảm 50% học phí trong 4 năm và nhà ở trong học kỳ đầu tiên.

Học bổng nhập cảnh loại 3 dành cho 50% sinh viên mới đăng ký, 100% học phí và 25% học phí cho 4 năm.

Học bổng nhập học loại 4 dành cho sinh viên đã đạt được TOPIK 4 trở lên, đã hoàn thành chương trình học tại Trung tâm Ngôn ngữ Sogang với điểm KAP200 / KGP200, và nhận được lệ phí nhập học 100%.

Trường Sogang có nhiều loại học bổng cho sinh viên theo học

Học bổng cho sinh viên Sogang

Học bổng toàn cầu 1: Sinh viên quốc tế có điểm xuất sắc đã hoàn thành 12 tín chỉ và có GPA từ 2,5 trở lên, một phần sáu phần tư, một phần ba hoặc hai phần ba số lần miễn hoặc học bổng toàn phần. Học phí

Học bổng toàn cầu 2: dành cho sinh viên và sinh viên  du học tại Hàn Quốc có hoàn cảnh khó khăn đã vượt qua kỳ thi đã hoàn thành 12 tín chỉ và có điểm trung bình GPA là 2.0 trở lên, học bổng được miễn 1/6, 1/3, 2/3 hoặc học phí đầy đủ.

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg