Nhận Học Bổng Cao Học Hàn Quốc 2017 - Học Bổng Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Hàn Quốc

  • Chương trình học bổng cao học Hàn Quốc (học bổng thạc sĩ, tiến sĩ Hàn Quốc)

Khóa học Cung cấp: Bất kỳ lĩnh vực

Cấp học:  học hệ thạc sĩ, tiến sĩ

Nhà cung cấp: Chính phủ Hàn Quốc (thông qua Viện Giáo dục Quốc tế NIIED)

Nước đến học tập tại: Hàn Quốc

  • Mô tả Học bổng Cao học Hàn Quốc (học bổng thạc sĩ, tiến sĩ Hàn Quốc)

Chính phủ Hàn Quốc thông qua Viện Giáo dục Quốc tế (NIIED) cung cấp các chương trình học bổng của Chính phủ Hàn Quốc (KGSP) dành cho sinh viên sau đại học.

Các học bổng cao học Hàn Quốc này nhằm cung cấp cho sinh viên quốc tế một cơ hội để tiến hành các nghiên cứu tiên tiến tại các tổ chức giáo dục cao hơn ở Hàn Quốc, để phát triển các nhà lãnh đạo toàn cầu và tăng cường mạng lưới Hàn Quốc thân thiện trên toàn thế giới. 

Chính phủ Hàn Quốc mời tất cả sinh viên quốc tế muốn theo đuổi bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại Hàn Quốc để xin học bổng cao học Hàn Quốc.

  • Điều kiện nhận Học bổng Cao học Hàn Quốc (học bổng thạc sĩ, tiến sĩ Hàn Quốc)

Người nộp đơn và cha mẹ phải có quốc tịch nước ngoài. Lưu ý: Các ứng viên có quyền công dân Hàn Quốc đang không được phép áp dụng cho chương trình  học bổng này.

Ứng viên phải dưới 40 tuổi trong năm đăng ký nhận học bổng.

Ứng viên phải có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ. Lưu ý: Các ứng viên đã đăng ký hoặc đã tốt nghiệp từ một trường đại học ở Hàn Quốc không đủ điều kiện cho chương trình KGSP. Cụ thể, các ứng viên, người trước đây đã đăng ký hoặc đã tốt nghiệp từ một chương trình đại học, chương trình du học thạc sĩ tại Hàn Quốc, hoặc một chương trình tiến sĩ tại Hàn Quốc không được áp dụng cho chương trình này.

Thành tích học tập của ứng viên phải đáp ứng: điểm trung bình (GPA) ít nhất là 2,64 trên thang điểm 4.0, 2.80 trên thang điểm 4.3, 2.91 trên thang điểm 4.5.

Nếu người nộp đơn không đáp ứng trên yêu cầu , anh / cô ấy sẽ không đủ điều kiện để áp dụng cho chương trình học bổng này.

Nhóm đủ điều kiện: công dân của hơn 100 quốc gia ( TRỪ Hàn Quốc)

Tham gia Tổ chức giáo dục: Tất cả các trường đại học được công nhận và tổ chức cao hơn theo chỉ định của NIIED

Các lĩnh vực nghiên cứu: khóa học Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ được cung cấp bởi các tổ chức tham gia. Thông tin chi tiết được đăng tải trên trang web của NIIED hoặc phần thông tin học bổng cao học trường đại học trên website trường đại học.

Chương trình học sau đại học chuyên ngành hoặc chuyên nghiệp như pháp luật hoặc chương trình trung học y tế, chương trình GSIS, vv đủ điều kiện với điều kiện là các trường đại học bao gồm toàn bộ học phí so với ban đầu 5.000.000 ₩ (KRW) / học kỳ. Trường học ban đêm, các chương trình theo mùa, trường học phát sóng, mạng và các trường học (bao gồm cả các chương trình học trực tuyến từ xa) là không đủ điều kiện để áp dụng.

Số học bổng Hàn Quốc: Tổng số được cấp cho các chương trình sau đại học sẽ có khoảng 700

Thời gian tài trợ: Đối với chương trình học bổng Thạc sĩ Hàn Quốc, đó là 1 năm tiếng Hàn + 2 năm học thạc sĩ; trong khi đối với chương trình học bổng Tiến sĩ Hàn Quốc, đó là 1 năm tiếng Hàn + 3 năm nghiên cứu, Tiến sĩ.

Sau khóa học tiếng Hàn Quốc, thời gian học bổng của khóa học đại học (2 năm thạc sĩ hoặc tiến sĩ 3 năm) không thể được mở rộng hơn trong thời gian được chỉ định. Trong trường hợp một học giả sở hữu một Cấp TOPIK là cao hơn 5, anh/ cô ấy được miễn khóa học tiếng Hàn Quốc; thời gian miễn học sẽ được khấu trừ vào tổng thời gian học bổng (2 năm đối với thạc sĩ hoặc 3 năm đối với tiến sĩ).

  • Lợi ích Học bổng Cao học Hàn Quốc (học bổng thạc sĩ, tiến sĩ Hàn Quốc)

Học bổng bao gồm vé máy bay (khứ hồi hạng phổ thông), Hỗ trợ chi phí hang tháng, hỗ trợ chi phí nghiên cứu, hỗ trợ chi phí giải quyết, Phí đào tạo ngôn ngữ, học phí đầy đủ, chi phí In ấn, Bảo hiểm y tế (bảo hiểm hạn chế) , và tài trợ tiếng Hàn thành thạo.

  • Nộp hồ sơ xin học bổng du học Cao học Hàn Quốc ở đâu

Ứng viên chỉ có thể áp dụng cho các chương trình học bổng thông qua Đại sứ quán Hàn Quốc hoặc thong qua trường Đại học Hàn Quốc.

Xem trang web của Đại sứ quán Hàn Quốc / Lãnh sự quá. Các hướng dẫn, mẫu đơn , và thông tin trường đại học sẽ có sẵn tại trang web của GKS, Đại sứ quán Hàn Quốc, và các trường đại học được chỉ định.

Xem thêm:

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg