Chương trình học bổng từ quỹ bên ngoài của đại học Busan

Chương trình học bổng từ quỹ bên ngoài của đại học Busan

Chúng ta cùng xem các chương trình học bổng Hàn Quốc từ quỹ bên ngoài của trường đại học Quốc gia Busan:

Chương trình học bổng bên ngoài

  1. Học bổng của Quỹ Hỗ trợ Sinh viên Hàn Quốc

Học bổng quốc gia (Khoa học / Nhân văn và Xã hội học): Học phí toàn phần

Sinh viên trường đại học Quốc gia Busan có cơ hội nhận học bổng với điều kiện:

- Bằng cấp: Theo tiêu chuẩn đủ tiêu chuẩn cho học bổng quốc gia do Quỹ Học bổng Hàn Quốc

- Các điều kiện để duy trì quyền lợi: 12 tín chỉ trở lên và điểm trung bình GPA 3,2 trở lên trong học kỳ trước

- Hệ thống đánh giá tạm thời cho người thụ hưởng (hệ thống 2 + 2)

- Đối với những người thụ hưởng hỗ trợ chi phí sinh hoạt cơ bản: Cung cấp 1.8 triệu won cho chi phí sinh hoạt trong mỗi học kỳ

Học bổng Quốc gia của Quỹ hỗ trợ sinh viên Hàn Quốc (loại I và II)

Quỹ Hỗ trợ Sinh viên Hàn Quốc www.kosaf.go.kr (Điện thoại: 1666-5114)

Học bổng Quốc gia loại I và Học bổng Quốc gia loại II

Sinh viên năm nhất (kể cả học sinh được tái nhập học)

Điểm trung bình GPA trung bình: trung bình GPA cho hơn một nửa số lớp học được thực hiện cho đến khi học kỳ đầu tiên của năm cuối cấp phải ở mức 6

Thi vào đại học: ở mức 6 cho hơn 2 loại trong số 4 loại trong kỳ thi tuyển sinh đại học Tuy nhiên, học sinh khuyết tật phải ở mức 7 trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

Các học sinh đã tham gia Kỳ Thi Tốt Nghiệp Trung Học: Giấy chứng nhận kết quả thi

Sinh viên tốt nghiệp trung học phổ thông nước ngoài: Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học

Chuyển tiếp và tái nhận học sinh (có điểm từ học kỳ trước)

12 hoặc nhiều tín chỉ và GPA 80/100 (2,5 / 4,5) hoặc cao hơn trong học kỳ trước Đối với học sinh khuyết tật: GPA 1,51 / 4,5 hoặc cao hơn

* Có ít hơn 12 tín chỉ sau học kỳ 7

Số tiền trợ cấp cụ thể cho mỗi học sinh phụ thuộc vào mức thu nhập của gia đình.

  1. Học bổng từ Hiệp hội cựu sinh viên

Ngoài học bổng từ Quỹ sinh viên: học bổng quốc gia (Khoa học/ Nhân văn và Xã hội học) - học phí toàn phần và Học bổng Quốc gia của Quỹ hỗ trợ sinh viên Hàn Quốc loại I và II, bạn còn có cơ hội có khả năng nhận được học bổng từ quỹ từ Hiệp hội Cựu sinh viên.

Học bổng cựu sinh viên trường đại học Quốc gia Busan, Học bổng cựu sinh viên đại học Busan theo trường Cao đẳng, Học bổng của Khoa của trường đại học Busan, v.v ...

  1. Học bổng từ các cơ sở bên ngoài hoặc đóng góp cá nhân

Học bổng được đóng góp bởi hơn 180 cơ sở học bổng, doanh nghiệp và cá nhân đóng góp.

Nhanh chóng liên hệ với Line để chúng tôi tư vấn và làm hồ sơ giúp bạn du học Hàn Quốc tại trường đại học Busan.

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg