Chương trình học bổng trường đại học Quốc gia Busan (phần 2)

Chương trình học bổng trường đại học Quốc gia Busan (phần 2)

Đại học Quốc gia Pusan ​​cung cấp nhiều chương trình học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc hoặc có nhu cầu về tài chính. Trường Busan có nhiều học bổng dành riêng cho sinh viên và du học sinh Hàn Quốc của mình. Các loại học bổng Hàn Quốc như sau:

  1. Học bổng Naman: 100% học phí và lệ phí khuyến học của trường (bắt đầu vào năm học 2011)

Đóng góp của Nam Nam Cheonyeo Kang: Những sinh viên đạt được kết quả học tập xuất sắc và có những khó khăn về tài chính sẽ có khả năng nhận được học bổng Naman:

- Điều kiện để được hỗ trợ học bổng liên tục: bắt buộc phải đạt điểm trung bình 3,5 / 4,5 hoặc cao hơn trong học kỳ trước.

- Được chọn từ năm thứ hai, và được cấp cho đến khi tốt nghiệp nếu đủ tiêu chuẩn được đáp ứng.

  1. Học bổng cho những người hưởng lợi ưu đãi: Hỗ trợ 100% học phí

- Học bổng Hàn Quốc cho những người thụ hưởng hỗ trợ cho những người có quốc tịch: Trẻ em, cháu ruột của những người đóng góp vào sự độc lập, trẻ em hoặc anh chị em ruột của quốc gia (dưới 18 tuổi) của những người đàn ông có quốc tịch, con cái của nạn nhân chất làm rụng lá (người hưởng lợi liên quan đến bồi thường) Anh chị em ruột (dưới 18 tuổi) của Nhà hoạt động vì Phong trào Dân chủ vào ngày 18 tháng 5

- Học bổng của các nhà đào tạo Bắc Triều Tiên: người đào thoát Bắc Hàn và con cái của họ

- Học bổng dành cho người hưởng trợ cấp giáo dục đặc biệt: 100% học phí cho học sinh khuyết tật từ lớp 1 đến 3, và 100% học phí cho các học sinh khuyết tật từ lớp 4 đến 6.

  1. Học bổng cho những người hưởng lợi từ hỗ trợ sinh kế cơ bản: Toàn bộ học phí

- Sinh viên nhận được sự hỗ trợ của quốc gia: Cấp học bổng cơ bản quốc gia (Mirae Dream) và cung cấp học bổng của trường đại học

- Học bổng dành cho sinh viên có khó khăn về tài chính: Học phí hỗ trợ

* Tham khảo tiêu chuẩn trao học bổng cho các khó khăn về tài chính

Học bổng cho trẻ em là chủ hộ gia đình và trẻ em bị đuổi khỏi nhà theo nhóm: Hỗ trợ 100% học phí và phí khuyến mại của PNU

  1. Học bổng đặc biệt: 100% học phí

Học bổng Học bổng Accredited Scholarship

Đối với học sinh được Ủy ban Học bổng công nhận vì những lý do đặc biệt như khả năng thể thao xuất sắc

Học bổng cho sinh viên đã vượt qua kỳ thi tuyển quốc gia

Đối với các sinh viên vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ, kỳ thi cho các cán bộ hành chính cao hơn (các vị trí hành chính hoặc kỹ thuật), và các kỳ thi quản trị bên ngoài cũng như các kỳ thi cho các kế toán viên được công nhận, các luật sư bằng sáng chế và cấp 5 hoặc cấp cao hơn của cán bộ công chức trong nước và địa phương Ghi danh.

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg