Chương trình học bổng trường đại học Quốc gia Busan (phần 1)

Chương trình Học bổng trường đại học Busan

Chúng ta cùng xem những chương trình học bổng Hàn Quốc hấp dẫn từ trường đại học hàng đầu - đại học Quốc gia Pusan nhé

  1. Học bổng đặc biệt cho sinh viên đạt điểm cao trong các kỳ thi tuyển sinh
  • Học bổng PNU

Dành cho sinh viên nhập học sớm và Nhập học thường xuyên

Yêu cầu, điều kiện nhận học bổng Hàn Quốc:

- Ghi điểm cao hơn những điểm sau đây trong kỳ thi tuyển sinh đại học cho từng môn học cụ thể

- Nhân văn và Khoa học Xã hội: Tổng số điểm cho Ngôn ngữ và Anh ngữ vượt quá 195

- Khoa học: Tổng số điểm cho Toán A và Ngôn ngữ vượt quá 189

- Nghệ thuật và Điền kinh: Tổng số điểm cho Ngôn ngữ và Anh vượt quá 189

Lợi ích của học bổng

- 100% học phí được trả cho tất cả các học kỳ

- 3 triệu won chi phí sinh hoạt mỗi học kỳ (500.000 won mỗi tháng)

- Đối xử ưu đãi trong việc phân bổ ký túc xá

- Từ ngắn hạn đến dài hạn chuyển ra nước ngoài (năm thứ hai)

- Đối xử ưu tiên trong việc lựa chọn các tình nguyện viên và các chương trình kinh nghiệm ở nước ngoài

- (Các điểm bổ sung sẽ được trao)

- 100% học phí sẽ được chi trả khi vào các trường đại học của PNU

Điều kiện để được hỗ trợ học bổng liên tục

Những người hưởng học bổng đặc biệt được yêu cầu phải duy trì GPA từ 3,5 trở lên cho đến khi tốt nghiệp. Nếu người thụ hưởng không đạt được tiêu chuẩn cho một học kỳ nào đó thì học bổng sẽ không được hỗ trợ học bổng. Khi người thụ hưởng không đạt được tiêu chuẩn trong hai học kỳ, học bổng của họ sẽ bị thu hồi vĩnh viễn.

  • Học bổng tổng quát cho sinh viên đạt điểm cao: Học phí toàn bộ hoặc một phần (cho một học kỳ)

- Nhập học sớm: Học sinh có điểm vượt quá yêu cầu đối với các môn học cụ thể trong mỗi loại.

- Chỉ khi đạt điểm tối thiểu theo yêu cầu trong kỳ thi tuyển sinh.

- Nhập học thường xuyên: kiểm tra đầu vào (80%) + môn học (GPA trung học phổ thông) (20%).

- Đối với học sinh đăng ký vào các chương trình nghệ thuật và thể thao, điểm đánh giá hiệu suất sẽ được phản ánh.

  1. Học bổng đặc biệt cho Nano / Khoa học Đời sống

Học bổng đặc biệt dành cho sinh viên của Trường Cao đẳng Khoa học và Công nghệ Nano và Trường Cao đẳng Tài nguyên Thiên nhiên và Khoa học Đời sống đã đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh.

Học bổng Cao đẳng Khoa học và Công nghệ Nano:

Học sinh có điểm số trung bình trong toán học và thăm dò trong số bốn loại trong kỳ thi tuyển sinh đại học Hàn Quốc nằm trong mức 2: 100 phần trăm học phí và lệ phí quảng bá trường đại học.

Những sinh viên có điểm số toán học hoặc thăm dò trong số bốn loại trong kỳ thi tuyển sinh đại học nằm trong mức 2 và điểm của một trong hai loại còn lại nằm trong mức 1: 100 phần trăm của học phí và 50% lệ phí quảng bá trường đại học.

Lưu ý:

- Khi sinh viên liên tục duy trì điểm trung bình 3.5 / 4.5 mỗi học kỳ, hỗ trợ học bổng được cung cấp trong bốn năm.

- Khi học sinh không đạt được tiêu chuẩn cho hai học kỳ trên cơ sở tích lũy, họ có nguy cơ bị mất học bổng của họ

- Không bao gồm học sinh vượt quá thời gian tối đa ghi danh

Học bổng trường Cao đẳng Tài nguyên và Khoa học Đời sống:

Học sinh có điểm trung bình nằm trong phạm vi 2.2 trong số bốn loại trong kỳ thi tuyển sinh đại học: 100 phần trăm học phí và lệ phí quảng bá trường đại học.

Học sinh có điểm trung bình nằm trong mức 2,6 trong số bốn loại trong kỳ thi tuyển sinh đại học: 100 phần trăm học phí và 50% lệ phí quảng bá trường đại học Hàn Quốc.

Lưu ý:

- Khi sinh viên liên tục duy trì điểm trung bình 3.5 / 4.5 mỗi học kỳ, hỗ trợ học bổng được cung cấp trong bốn năm.

- Khi học sinh không đạt được tiêu chuẩn cho hai học kỳ trên cơ sở tích lũy, họ có nguy cơ bị mất học bổng của họ

- Không bao gồm học sinh vượt quá thời gian tối đa ghi danh

Đối với điểm trong hạng mục thăm dò, Trường Cao đẳng Khoa học và Công nghệ Nano phản ánh điểm trung bình của ba môn học trong đó học sinh đạt điểm cao nhất và Trường Cao đẳng Tài nguyên Thiên nhiên và Khoa học Đời sống phản ánh điểm trung bình của hai môn học trong Mà học sinh đạt được điểm số cao nhất.

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg