Cập Nhật Thông Tin Về Học Bổng Chính Phủ Hàn Quốc 2017

Chương trình học bổng Chính phủ Hàn Quốc được thiết kế để cung cấp cho sinh viên quốc tế du học hệ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ có cơ hội học tập tại các cơ sở giáo dục đại học Hàn Quốc tốt hơn, do đó sẽ góp phần thúc đẩy việc trao đổi quốc tế trong giáo dục và đào sâu tình bạn lẫn nhau giữa các quốc gia.

  • Yêu cầu đối với du học sinh xin học bổng chính phủ Hàn Quốc

- Quyền công dân: Các ứng cử viên và phụ huynh phải mang quốc tịch không phải là Hàn Quốc.

- Tuổi: KGSP-Đại học: dưới 40, KGSP-Tốt nghiệp: dưới 25.

- Sức khỏe: Các ứng cử viên phải có đủ sức khỏe và tinh thần lành mạnh đảm bảo cho các nghiên cứu của họ tại Hàn Quốc.

- Yêu cầu bằng cấp:

KGSP-Đại học: bằng Cử nhân hoặc Thạc sỹ.

KGSP-Tốt nghiệp: bằng tốt nghiệp trung học.

- Điểm trung bình tích lũy:

Các điểm trung bình tích lũy (CGPA) phải là 80% hoặc cao hơn.

Điểm trung bình (GPA) không được nhỏ hơn 2,64 trên thang điểm 4.0, 2.80 trên thang điểm 4.3, 2.91 trên thang điểm 4.5.

  • Số học bổng chính phủ Hàn Quốc được trao năm 2017

KGSP Đại học: khoảng 170 người được cấp sẽ được trao hàng năm

KGSP Tốt nghiệp: khoảng 800 người được cấp sẽ được trao hàng năm

  • Thủ tục nộp đơn xin học bổng chính phủ Hàn Quốc

Vòng 1: Các ứng viên nộp hồ sơ đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam hoặc các trường đại học liên quan. Đại sứ quán và các trường đại học chọn các ứng cử viên phù hợp. Các ứng viên của các ứng cử viên thành công sau đó sẽ được chuyển tiếp đến Viện giáo dục Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo dục Hàn Quốc- NIIED

Vòng 2: Hội đồng tuyển chọn NIIED chọn các ứng cử viên thành công trong số những người vượt qua vòng 1.

Vòng 3: Trong số các ứng cử viên thành công, người đã vượt qua vòng 2, hồ sơ của những người ứng tuyển thông qua Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ được xem xét bởi các trường đại học để nhập học. Ứng viên thành công phải được nhập học từ ít nhất một trong các trường đại học.

Hạn chót nộp đơn: Người nộp đơn nộp hồ sơ hoặc đến Đại sứ quán Hàn Quốc trên toàn thế giới hoặc các trường đại học đối tác tại Hàn Quốc.

Ghé thăm trang web Duhochanquocline.com để biết thêm chi tiết về học bổng này

Nhà tài trợ: Chính phủ Hàn Quốc, Viện Giáo dục Quốc tế

  • Lợi ích của học bổng chính phủ Hàn Quốc

Chương trình tốt nghiệp:

Vé máy bay: Khứ hồi hạng phổ thong

Trợ cấp hàng tháng: 900.000 won mỗi tháng

Phụ cấp nghiên cứu: học bổng du học Hàn Quốc 210.000 won cho các học giả trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; 240.000 won cho các học giả trong khoa học tự nhiên và cơ khí

Phụ cấp giải quyết: 200.000 KRW khi có vấn đề cần giải quyết

Phí đào tạo ngôn ngữ: bảo hiểm đầy đủ

Học phí: Tất cả các lệ phí nhập học được miễn

Học phí được tài trợ bởi NIIED và các trường đại học.

Chi phí In ấn: Hoàn trả từ 500.000 ~ 800.000 KRW tùy thuộc vào chi phí thực tế

Bảo hiểm y tế: 20.000 won mỗi tháng (bảo hiểm giới hạn)

Tài trợ của Hàn Quốc: 100.000 won mỗi tháng cho các học giả với TOPIK cấp 5 hoặc 6

Chương trình Đại học:

Vé máy bay: Khứ hồi hạng phổ thông

Trợ cấp hàng tháng: 800.000 won mỗi tháng

Phụ cấp giải quyết: 200.000 KRW khi có vấn đề cần giải quyết

Phí đào tạo ngôn ngữ: bảo hiểm đầy đủ

Học phí du học Hàn Quốc Tất cả các lệ phí nhập học được miễn

Học phí được tài trợ bởi NIIED và các trường đại học.

Bảo hiểm y tế: 20.000 won mỗi tháng (bảo hiểm giới hạn)

Tài trợ của Hàn Quốc: 100.000 won mỗi tháng cho các học giả với TOPIK cấp 5 hoặc 6.

Xem thêm:

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg