Các chế độ học bổng du học Hàn Quốc - Du học Line

I - Chế độ học bổng theo từng trường

Rất nhiều truong dai hoc Han Quoc đang thực hiện chế độ học bổng dành cho du học sinh quốc tế. Phần lớn các trường đại học hỗ trợ 30% - 70% học phí cho các du học sinh quốc tế dựa vào thành tích học tập

II - Học bổng của chính phủ

Các bộ ngành của chính phủ Hàn Quốc đang thực hiện các chương trình học bổng nhằm thu hút du học sinh tại Hàn Quốc và số sinh viên được mời sang học tập và nghiên cứu ngày càng tăng. Hiện nay, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa - Thể thao, Bộ giáo dục - Khoa học và Kỹ thuật… đang thực hiện chế độ học bổng dành cho đối tượng là du học sinh quốc tế

  1. Học bổng cao học dành cho người nước ngoài ( Conutries under Diplomatic Relations with Korea) - Bộ Giáo dục - Khoa học và Kỹ thuật

Kết quả hình ảnh cho Học bổng cao học dành cho người nước ngoài ( Countries under Diplomatic Relations with Korea) - Bộ Giáo dục - Khoa học và Kỹ thuật

Đối tượng

Sinh viên các nước trên thế giới có thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc

Lĩnh vực

Toàn bộ các lĩnh vực

Quá trình và thời gian

Có thể xin học bổng tiếng Hàn riêng

Thời gian: 6 tháng - 1 năm

Hỗ trợ

Học bổng du học Hàn Quốc hỗ trợ:

Vé máy bay 2 chiều

Học phí

Sinh hoạt phí: 900.000W/tháng

Phí nghiên cứu: ngành tự nhiên 240.000W/kì, ngành nhân văn 210.000W/kì

Bảo hiểm y tế

Số lượng tuyển chọn

Nghìn người

Thời gian nhận hồ sơ

tháng 11 năm trước tới tháng 2 năm sau

Cơ quan chủ quản

Viện giáo dục quốc tế quốc gia

Liên hệ: 82-2-3668-1358

 

  1. Học sinh học bổng (Conutries under Diplomatic Relations with Korea) bậc đại học - Bộ Giáo dục - Khoa học và Kỹ thuật

Kết quả hình ảnh cho Học sinh học bổng (Countries under Diplomatic Relations with Korea) bậc đại học - Bộ Giáo dục - Khoa học và Kỹ thuật

Đối tượng

Sinh viên các nước trên thế giới có thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc

Lĩnh vực

Toàn bộ các lĩnh vực

Quá trình và thời gian

Có thể xin học bổng riêng trong 1 năm

Thời gian: 4 năm

Hỗ trợ

Vé máy bay 2 chiều

Học phí

Sinh hoạt phí: 900.000W/tháng

Bảo hiểm y tế

Số lượng tuyển chọn

Trăm người

Thời gian nhận hồ sơ

tháng 10 năm trước tới tháng 1 năm sau

Cơ quan chủ quản

Bộ Giáo dục- Khoa học và Kỹ thuật, Viện giáo dục quốc tế quốc gia

Liên hệ: 82-2-3668-1357

  1. Học bổng đào tạo nhân lực nghệ thuật các nước Đông Á (Excellent Artists from various Asian countries) - Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kết quả hình ảnh cho Học bổng đào tạo nhân lực nghệ thuật các nước Đông Á (Excellent Artists from various Asian countries) - Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đối tượng

Nhân lực nghệ thuật tại các nước Châu á

Lĩnh vực

Lĩnh vực nghệ thuật( múa, hài kịch, âm nhạc…)

Quá trình và thời gian

Đại học: 4 năm

Cao học: 2 - 3 năm

Hỗ trợ

Đại học: 18.000.000W/năm

Cao học: 18.000.000W/năm

Số lượng tuyển chọn

20 người

Thời gian nhận hồ sơ

Tháng 6 - 7

Cơ quan chủ quản

Trường Nghệ thuật tổng hợp Hàn Quốc

Liên hệ: 82-2-746-9073

 

  1. Chương trình hỗ trợ giao lưu học thuật quốc tế ( The International Scholar Exchange Fellowship) - Quỹ giáo dục học bậc cao Hàn Quốc

Kết quả hình ảnh cho Chương trình hỗ trợ giao lưu học thuật quốc tế ( The International Scholar Exchange Fellowship) - Quỹ giáo dục học bậc cao Hàn Quốc

Đối tượng

Các học viên nghiên cứu và giáo sư đại học ở các nước Châu á

Lĩnh vực

Thông tin viễn thông, Năng lượng, Khoa học xã hội - nhân vă

Quá trình và thời gian

1 năm

Hỗ trợ

Kinh phí nghiên cứu: 2.200.000W/tháng

Kinh phí nhập cảnh

Vé máy bay 2 chiều

Bảo hiểm y tế

Số lượng tuyển chọn

50 người

Thời gian nhận hồ sơ

Hết han 15/02

Cơ quan chủ quản

Qũy giáo dục bậc học cao

Xem thêm:

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg