Trung tâm giáo dục tiếng Hàn có những chế độ học bổng nào ạ?

Hiện nay, Trung tâm giáo dục tiếng Hàn đang hỗ trợ học bổng dành cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Ngoài ra,

Trung tâm còn trao học bổng cống hiến dành cho những học sinh có đóng góp cho các hoạt động của trường, trung tâm.

Du học Hàn Quốc


http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png