Tôi đã tốt nghiệp đại học được hai năm rồi. Vậy tôi có thể đi du học được không?

Q : Tôi đã tốt nghiệp đại học được hai năm rồi. Vậy tôi có thể đi du học được không?

 

 

A : Vâng, được ạ. Theo tôi thấy một trong những điều kiện để xin được visa đó là bạn tốt nghiệp đại học không quá 3 năm. Trường hợp bạn đã tốt nghiệp đại học trên 3 năm rồi thì hầu hết là không thể


http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png