Thời gian tiết học trong một ngày là bao lâu? Và có những giờ học đặc biệt nào khác ngoài các giờ học trên lớp không ?

Tiết học được tiến hành từ thứ 2 đến thứ 6, một ngày 4 giờ. Ngoài các tiết học trên lớp,

học sinh còn có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa khác như hội làng, hội thi nói tiếng Hàn, lớp học nấu ăn, trò chơi dân tộc,

trải nghiệm văn hóa...

Du học Hàn Quốc


http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png