Thời gian để hoàn thành các chương trình học là bao lâu?

Để hoàn thành 13 giai đoạn từ trình độ sơ cấp đến cao cấp mất khoảng 1~2 năm. Nếu bạn đăng kí khóa học chính quy thì có thể hoàn thành 4 giai đoạn và

trong vòng một năm bạn có thể hoàn thành 12 giai đoạn nếu tham gia tất cả các khóa học. 

Những học sinh đã từng học tiếng Hàn sẽ được xếp vào lớp tương ứng với trình độ của bản thân dựa trên kết quả bài thi kiểm tra trình độ.

Du học Hàn Quốc


http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png