Phí quang điện ( tiền trả cho việc thắp sáng và sưởi ấm) là bao nhiêu?

Q : Phí quang điện ( tiền trả cho việc thắp sáng và sưởi ấm) là bao nhiêu?

 

A : 

  • Mỗi trường có phí quang điện khác nhau nhưng hầu hết, phí quang điện trên một tháng của máy sưởi và máy điều hòa dùng trong mùa hè và mùa đông nằm trong khoảng 50.000~60.000 won. Tùy theo từng người và số người cùng ở chung mà loại phí này có sự khác biệt.

http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png