Ở Hàn Quốc có thể đăng ký và gia hạn visa được không?

Có thể. Những bạn đăng ký sẽ được gửi tài liệu về cách đăng ký và những thủ tục khi đăng ký.

Du học Hàn Quốc

 


http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png