Nghiên cứu sinh của Trung tâm giáo dục tiếng Hàn cũng có thể đi làm thêm chứ?

Nghiên cứu sinh của Trung tâm giáo dục tiếng Hàn cũng có thể làm thêm nhưng không được phép làm khi nhập cảnh chưa đủ 6 tháng. Khi đi làm thêm, nghiên cứu sinh phải có giấy phép “ Hoạt động ngoài tư cách lưu trú” nên phải đăng kí nhận giấy tờ này tại ủy ban nhân dân. Nghiên cứu sinh có thể đi làm thêm 4 tiếng trong ngày thường và 8 tiếng trong ngày cuối tuần. Tuy nhiên, số tiếng làm việc không giới hạn trong kì nghỉ.

Du học Hàn Quốc


http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png