Mức độ phân bố của du học sinh các nước tại các trường Đại học của Hàn Quốc như thế nào?

Q : Mức độ phân bố của du học sinh các nước tại các trường Đại học của Hàn Quốc như thế nào?

 

 

A : Hiện tại 70% số du học sinh tại Hàn Quốc là người Trung Quốc. Hiện nay ở Hàn Quốc không chỉ có các bạn du học sinh Trung Quốc mà còn có nhiều du học sinh từ các nước khác nên bạn không cần phải lo lắng về vấn đề này.


http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png