Khi gia hạn visa cần mang theo những giấy tờ gì ?

Đơn đăng kí gia hạn visa, giấy xác nhận đang theo học, bảng điểm, biên lai thu tiền...

Du học Hàn Quốc


http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png