Học sinh có thể nhận được sự hỗ trợ nào không ?

Để du học sinh có thể thích ứng được với cuộc sống sinh hoạt tại Hàn Quốc, trung tâm sẽ hỗ trợ học sinh trong một số công việc như nhận

sổ tài khoản hay đóng bảo hiểm từ ngày được cấp phát giấy đăng kí người nước ngoài. Học sinh còn được tư vấn về kế hoạch học tập trong tương lai

sau khi đã kết thúc quá trình học tiếng từ giáo viên chủ nhiệm của mình.

Du học Hàn Quốc


http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png