Học sinh bắt buộc phải đóng bảo hiểm ạ?

Nếu du học sinh phải điều trị tại bệnh viện thì sẽ phải chi trả khoản tiền điều trị khá cao do không được áp dụng bảo hiểm nhân dân

( bảo hiểm dành cho công dân của một quốc gia) đối với người nước ngoài. Du học sinh có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm tại trường học,

trung tâm, học viện mà mình đang theo học để có thể an tâm và nhận điều trị tại bệnh viện.

Du học Hàn Quốc


http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png