Giải thích về bảo lãnh nhân thân khi du học Hàn Quốc

Bảo lãnh nhân thân là một giấy đảm bảo về nhân thân của các bạn, nếu có vấn đề gì xảy ra thì đó sẽ là giấy để chứng minh có người ở Hàn Quốc chịu trách nhiệm về việc bạn sống tại Hàn Quốc. Trong trường hợp có visa D-4, trường hợp có thể đổi visa khi cần, thì chứng minh số sư tài khoản, người bảo lãnh sẽ trực tiếp làm thủ tục tại vưn phòng công chứng của Hàn Quốc nhưng tại trung tâm du học của chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục về chứng minh nhân thân này giúp cho những bạn khó tìm người bảo lãnh nhân thân. (có chi phí phát sinh thêm).

Du học Hàn Quốc


http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png