Du học sinh của Trung tâm giáo dục tiếng Hàn có thể nhập học ở các trường đại học khác tại Hàn Quốc không?

Du học sinh sau khi hoàn thành khóa học tiếng tại Trung tâm giáo dục tiếng Hàn có thể tiếp tục đăng kí theo học tại bất cứ trường đại học nào mà mình mong muốn trên đất nước Hàn Quốc.

Du học Hàn Quốc


http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png