Có thể sống ở nơi khác ngoài kí túc xá không?

Q : Có thể sống ở nơi khác ngoài kí túc xá không?

 

A : 

  • Bạn có thể sống tại nhà người quen hay bạn bè đang sinh sống tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sẽ phát sinh nhiều bất tiện và tốn tương đối phí giao thông nếu sống cùng nhau trong thời gian dài. Vì vậy, theo ý kiến của tôi, cách tốt nhất là bạn nên ở kí túc xá khi mới đến Hàn Quốc và sau này chuyển đến sống ở Gosiwon hay Wollum nếu có mong muốn.

http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png