Có thể mở tài khoản ngân hàng không?

Có thể. Tuy nhiên theo nguyên tắc thì những bạn chưa đăng ký người nước ngoài không được mở tài khoản. Nhưng chỉ những người đã học 2 học kỳ trở lên mới có thể đăng ký được. Tại công ty của chúng tôi có hỗ trợ mở tài khoản có kèm theo phiên dịch về những thủ tục, yêu cầu khó thực hiện (mất phí) nên nếu cần các bạn có thể sử dụng dịch vụ này.

Du học Hàn Quốc


http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png