Cách sử dụng thư viện trong thành phố.

Tại Hàn Quốc mỗi thành phố hay mỗi quận và mỗi trường học đều có thư viện riêng. Thường là những thư viện lớn, có quy mô 5 tầng trở lên, có nhà ăn và quầy phục vụ.

Khi đến thư viện có một số điểm cần lưu ý như sau:

- Thư viện mở của vafp 8h sáng và đóng của vào 10h tối

- Có thể mượn sách miễn phí và không giới hạn số lượng (nhưng bạn cũng chỉ nên mượn 2~3 quyển mỗi lần)

- Thư viện luôn có nhiều người ở nhiều độ tuổi. Cần giữ yên lặng tuyệt đối không làm ồn.

- Nếu bạn muốn sử dụng phòng học, bạn có thể sử dụng chiếc máy tìm kiếm, tra cứu tự động được đặt tại tầng 1. Sau khi nhỉn vào bản đồ bố trí chỗ ngồi hiện ra trên chiếc máy tìm kiếm tư động đó, bạn hãy nhấn vào vị trí mà mình muốn và máy sẽ cho ra số phiếu của chỗ ngồi đó, sau khi đến chỗ ngồi đó rồi bạn chỉ cần cắm lá phiếu đó vào chỗ đó và có thể ngồi học được rồi. Vì thế nên nhưng người muốn có chỗ ngồi học tốt (gần cửa sổ và chỗ góc khuất để yên tĩnh) thường đến sớm và lựa chọn ghế trước.


http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png