THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ NĂM 2023-Đại học Yonsei Wonju-TOP 1%

1.Lịch đăng ký năm 2023:

Loại

Nhập học mùa xuân năm 2023

Nhập học mùa thu năm 2023

Sinh viên quốc tế

Ngày 30 tháng 10 ~ ngày 6 tháng 11 năm 2023

Ngày 23 ~ 30 tháng 4 năm 2023

 

Trình độ chuyên môn
Sinh viên quốc tế 1. Công dân nước ngoài có bố và mẹ đều là công dân nước ngoài
2. Hoàn thành ít nhất 16 năm giáo dục ở nước ngoài (tương đương với tất cả các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học)

2.Học bổng :

Tên học bổng

Điều kiện

Học bổng

Thời gian trao

Học bổng trao đổi hợp tác

Sinh viên quốc tế được các trường đại học giới thiệu hợp tác với Yonsei

Toàn bộ học phí và phí tuyển sinh

Thạc sĩ & Tiến sĩ: 4 học kỳ

Bằng cấp chung: 6 học kỳ

Học bổng lãnh đạo toàn cầu

Sinh viên quốc tế xuất sắc (mới) được đề nghị bởi Cao đẳng / Trường học

* Điểm trung bình tối thiểu để duy trì trong học bổng là 3,3 / 4,3

Toàn bộ học phí và phí tuyển sinh

Thạc sĩ & Tiến sĩ: 4 học kỳ

Bằng cấp chung: 6 học kỳ

Học bổng sinh viên quốc tế xuất sắc

(I)

Sinh viên quốc tế xuất sắc

Sinh viên hiện tại: Phải có điểm trung bình tối thiểu 3,3 / 4,3 cho học kỳ trước

Toàn bộ học phí và phí tuyển sinh

1 học kỳ

Học bổng sinh viên quốc tế xuất sắc

(II)

Sinh viên quốc tế xuất sắc

Sinh viên hiện tại: Phải có điểm trung bình tối thiểu 3,3 / 4,3 cho học kỳ trước

50% học phí và phí tuyển sinh

1 học kỳ

Học bổng sinh viên quốc tế xuất sắc

(III)

Sinh viên quốc tế xuất sắc

50% học phí và phí tuyển sinh

Thạc sĩ & Tiến sĩ: 4 học kỳ

Bằng cấp chung: 6 học kỳ

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg