[VIDEO]trường Đại học Sunmoon (Trước khi sang)

 Bạn Mã Đề Tiến sinh năm 1997 đã ghé qua du học Line để chia sẻ cho các bạn sắp đi du học của trung tâm về kinh nghiệm sắp bay, kinh nghiệm học tập và làm thế nào để có thể đạt được TOPIK 5 như bạn Tiến. Chúc bạn Tiến sẽ càng thêm thành công hơn nữa

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg