Giới thiệu giáo trình tiếng Hàn của trường đại học Seoul

Giới thiệu giáo trình tiếng Hàn của trường đại học Seoul Hàn Quốc (University Of Seoul)

 

Giáo trình lớp sơ cấp (cấp 1~2):

 

Giáo trình trung cấp trở lên (cấp 3 trở lên):

 

Hình ảnh lớp học tiếng Hàn:

Xem thêm:

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg