[VIDEO] Combo học 3 trường Đại học Chung Ang, Đại học Uiduk, Đại học Myongji

https://www.youtube.com/watch?v=i9CliGnroEU&t=432s

      CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HÀN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MYONGJI

 • Phí nhập học: 50,000 KRW
 • Học phí: 5.600.000 KRW/ năm (1.400.000 KRW/ 1 kỳ) đã bao gồm phí bảo hiểm, giáo trình và phí trải nghiệm văn hóa (1 lần)
 • Những chi phí khác: Phí đưa đón – 40,000 KRW, phí ngân hàng từ nước ngoài – 10,000 KRW
  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MYONGJI
  • Phí đăng ký: 120,000 KRW
  • Phí nhập học: 598,000 KRW
  Chương trình Cử nhân Thạc sỹ Tiến sỹ
  Khoa học xã hội nhân văn
  Nhân văn: Ngôn ngữ & văn học Hàn / Trung / Anh / Nhật, Lịch sử, Khoa học thư viện, Ả rập học, Mỹ thuật, Triết học, Sáng tạo nghệ thuật

   

  Khoa học xã hội: Hành chính công, Kinh tế, Khoa học chính trị & ngoại giao, Truyền thông đa phương tiện, Mầm non, Hướng dẫn thanh thiếu niên

  Luật

  3,545,000 KRW
  (Medial digital 3,582,000 KRW)
  4,503,000 KRW 4,541,000KRW
  Quản trị kinh doanh
  Quản trị kinh doanh, Quản trị thông tin, Thương mại & kinh doanh quốc tế, Bất động sản 3,575,000 KRW 4,503,000 KRW 4,541,000KRW

  Khoa học Tự nhiên

  Toán, Vật lý, Hóa, Thực phẩm dinh dưỡng, Thông tin khoa học đời sống 4,326,000 KRW 5,260,000 KRW 5,384,000KRW
  Khoa học – Công nghệ – Kỹ thuật
  Công nghệ điện khí, Công nghệ điện tử, Công nghệ thông tin, Công nghệ hóa học, Nguyên liệu mới, Công nghệ môi trường, Công nghệ máy tính, Khoa học công trình môi trường, Công nghệ giao thông, Công nghệ máy móc, Công nghệ kinh doanh công nghiệp 4,774,000 KRW 5,904,000 KRW  5,933,000KRW
  Nghệ thuật
  Thiết kế (hình ảnh, đồ họa, công nghiệp thiết kế thời trang), Thể thao (thể dục thể thao, thể dục cộng đồng huấn luyện thi đấu), Cờ vây, Nghệ thuật (Piano, thanh nhạc, sáng tác nhạc, nhạc kịch, điện ảnh)

   

   

  4,747,000 ~ 5,181,000 KRW 5,904,000 KRW  5,933,000KRW
  Kiến trúc
  Khoa kiến trúc (hệ 5 năm): Thiết kế không gian 5,181,000 KRW 5,904,000 KRW  5,933,000KRW

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg