THÔNG TIN TUYỂN SINH CỬ NHÂN NĂM 2023 ĐẠI HỌC KYONGBUK UNIVERSITY

1.Điều kiện tuyển sinh :

-Topik 3 hoặc Topik 4 trở lên tùy từng chuyên ngành

-Chấp nhận dấu tím hoặc dấu đỏ

-Chấp nhận kết quả Topik kig 78, 79

-Đậu phỏng vấn mới phải chứng minh tài chính

2.Thời gian :

-Đăng kí online : 18/10-15/11

-Nộp hồ sơ : 18/10-11/11

-Phỏng vấn : 24/11-2/12

-Kết quả : 5/1/2022

-Đóng học phí : 

3.Học bổng :

-Topik 3 : Giảm 16-20%

-Topik 4 : Giảm 40-42%

-Topik 5 : Giảm 80-84%

-Topik 6 : Giảm 100%

4.Học Phí :

Giao động từ 1,900,000 - 2,700,000 won

5.Chuyên ngành chính :

-Kinh doanh, Truyền thông, Điện tử, Kiến trúc.......

 

 

 

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg