Yêu cầu sinh viên cần có bảo hiểm y tế khi học tại đại học Inha

Một trong những yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên đi du học Hàn Quốc là cần phải có bảo hiểm y tế khi theo học tại trường. Đối với sinh viên tại trường đại học Inha cũng vậy, Dưới đây là thông tin về việc yêu cầu sinh viên trường đại học Inha cần có bảo hiểm y tế:

Tất cả các sinh viên quốc tế bắt buộc phải có bảo hiểm y tế.

Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu tất cả sinh viên quốc tế cần có bảo hiểm để giúp bảo vệ sinh viên, bảo hiểm sẽ giúp chi trả các chi phí chăm sóc sức khỏe cao hoặc không mong muốn phát sinh do các bệnh như ung thư, bệnh dịch cúm vv

Sinh viên theo học tại trường đại học Inha bắt buộc phải đóng bảo hiểm y tế

Sinh viên theo học tại trường đại học Inha bắt buộc phải đóng bảo hiểm y tế

Đối với sinh viên quốc tế du học Hàn Quốc: các loại bảo hiểm cần thiết: bảo hiểm được chỉ định của trường đại học Inha, bảo hiểm y tế quốc gia, bảo hiểm y tế tư nhân khác.

Đối với sinh viên trao đổi: bảo hiểm cần thiết là bảo hiểm từ quốc gia của họ.

Bảo hiểm y tế tư nhân và bảo hiểm có xác nhận từ quê nhà phải phù hợp với các yêu cầu sau:

Bảo hiểm phải có hiệu lực trong thời gian lưu trú tại Hàn Quốc.

Bảo hiểm không giới hạn phải được cung cấp trên chấn thương bệnh và sơ tán y tế khẩn cấp.

Bảo hiểm không giới hạn phải được cung cấp trên hồi hương hài cốt.

Khấu trừ đối với tai nạn / bệnh không được vượt quá $ 50 USD

Tai nạn / bệnh phúc lợi tử vong phải được cung cấp lên đến $ 25.000 USD

Có nhiều loại bảo hiểm để sinh viên lựa chọnCó nhiều loại bảo hiểm để sinh viên lựa chọn

Bảo hiểm được chỉ định của Đại học.

Thanh toán bảo hiểm sẽ được bao gồm trong học phí.

Phạm vi Thời gian: 6 tháng (Tháng Ba - Tháng Tám / Tháng Chín ~ Tháng Hai)

Phí bảo hiểm: http://foreignerdb.com/inha> Kế hoạch bảo hiểm

Bảo hiểm: http://foreignerdb.com/inha> Bảo hiểm

Làm thế nào để yêu cầu bồi thường: http://foreignerdb.com/inha> Làm thế nào để yêu cầu bồi thường bảo hiểm

Hoàn Yêu cầu Bảo hiểm được chỉ định của Đại học Inha

Điều kiện: Bảo hiểm y tế quốc gia thành viên hoặc bảo hiểm bảo hiểm tư nhân

Quá trình giảm giá: Quá trình này sẽ được gửi qua E-mail trong tháng ba (Học kỳ mùa xuân) hay tháng chín (Học kỳ mùa thu).

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203.jpg