Yêu cầu nhập học khóa học ngôn ngữ tại đại học Dongguk

Yêu cầu nhập học khóa học ngôn ngữ trường đại học Dongguk

- Sinh viên tương lai của trường đại học Dongguk phải tốt nghiệp một trường trung học hoặc  có bằng cấp tương đương được cấp bởi tổ chức chính phủ của ứng viên. (Người nước ngoài hoặc người Hàn Quốc ở nước ngoài, người có bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương).

Tài liệu cần thiết

- Đơn xin của Đại học Dongguk và thư tự giới thiệu bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh.

Vui lòng gửi các tài liệu (bản sao) bên dưới thông qua chuyển phát nhanh nếu bạn đến từ một  đất nước không cần visa du học Hàn Quốc: 
1. Tài liệu và thư tự giới thiệu bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh. 
2. Bản sao hộ chiếu 
3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp (hoặc đăng ký) và bảng điểm (bản gốc hoặc bản công chứng) 
4. Chứng minh tài chính du học Hàn Quốc cho thấy có hơn 3.000 USD (phải được gửi cho hơn 3 tháng sau ngày đầu tiên nhập học)

Vui lòng gửi các tài liệu (bản sao) bên dưới thông qua chuyển phát đến văn phòng của trường đại học Dongguk nếu bạn đến từ một  đất nước yêu cầu visa du học Hàn Quốc:
1. Tài liệu và thư tự giới thiệu bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh.
2. Ba ảnh mầu (3cm x 4cm).
3. Bản sao hộ chiếu.
4. Một bản sao của thẻ ID của gia đình.
5. Một công chứng giấy chứng nhận quan hệ gia đình và đăng ký gia đình của cha mẹ (bản gốc hoặc bản công chứng).
6. Giấy chứng nhận tốt nghiệp (hoặc đăng ký) và bảng điểm (bản gốc hoặc bản công chứng)
7. Xác nhận hoặc Giấy chứng nhận bằng tốt nghiệp từ Lãnh sự quán Hàn Quốc (bản gốc hoặc bản công chứng).
8. Một chứng minh tài chính du học Hàn Quốc cho thấy có 9.000 USD (phải được gửi cho dài hơn 6 tháng kể từ ngày đầu tiên mở lớp). 
9. Giấy chứng nhận bảo lãnh của thu nhập và việc làm.

* Các tài liệu này có thể khác nhau tùy theo quốc tịch, 
Tất cả các tài liệu được lưu giữ bởi các trường học và sẽ không được trả lại.

Xem thêm:

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg